Onderdelen basishuis

Water

Water is een belangrijke bron waaruit we natuurlijke materialen kunnen winnen. Onze aarde bestaat voor 70 procent uit zeeën en oceanen. Naast de opmars van zeeboerderijen die algen en zeegrassen cultiveren, geven ook steden steeds meer ruimte aan waterplanten als riet en lisdodde. Deze natte gewassen zijn niet alleen essentieel voor biodiversiteit en het tegengaan van schadelijke bodemdaling, maar kunnen ook worden ingezet als bouwmateriaal.