TNO fieldlab

Fieldlab sessie tijdens DDW21, foto door Merel Hegenbart

The Exploded VIew Beyond Building  is ook een fieldlab voor emissieloos bouwen. We hebben een samenwerkingsprogramma met de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) opgezet. 

In 2022 heeft TNO in een fieldlab 9 innovatieve materialen en bouwsystemen uit The Exploded View Beyond Building getoetst of en hoe ze kunnen bijdragen aan CO2 en stikstof reductie in de bouw. 

TNO heeft de 9 innovaties niet alleen geanalyseerd op klimaatimpact maar ook op toepassingsmogelijkheden en ontwikkelperspectief. Door naast producenten architecten, bouwers en beleidsmensen actief te betrekken in het onderzoek, worden ook de vragen en behoeften vanuit deze marktpartijen meegenomen en ontstaan er waardevolle samenwerkingen met de producenten. 

Betrokken marktpartijen:

BPD, Buro Kade, Buyers group biobased bouwmaterialen, Caspar de Haan, Conceptbouwers, Fiction Factory, Primum, Provincie Noord-Brabant, Regio Alkmaar, Roosros, Space and Matter, Stichting Agrodome, Van Gelder, WAM&VanDuren

Partners aan het woord

Van Gelder: “We hebben alternatieve materialen nodig die we kunnen toepassen. Voor nu, en in de toekomst. Dit fieldlab helpt om te zorgen dat de nieuwe producten ook voldoen aan de eisen die onze opdrachtgevers stellen. Door start-ups als Waterweg en Omlab gezamenlijk te helpen, creëren we een markt met echt duurzame producten.”

RoosRos Architecten: “Door het overleg met de producenten in dit fieldlab krijgen we nog beter inzicht in de totstandkoming van biobased materialen. Het maakt ons kritisch en positief nieuwsgierig naar de verdere doorontwikkeling. Om onze visie uit te dragen en opdrachtgevers te inspireren hebben we een belcel ontwikkeld waarin we onder andere SeaWood Materials hebben toegepast.” 

Buro Kade: “Onze focus ligt op het toepassen van duurzame materialen en processen in de dagelijkse bouwpraktijk. De transitie van experiment naar het nieuwe normaal. Duurzaamheid moet altijd onderbouwd worden met data anders heeft het geen waarde. Het fieldlab haalt deze data naar boven. Dit helpt bij ons streven om over 5 jaar een gemiddelde rijwoning te bouwen met 80 procent hernieuwbare grondstoffen.”

Het fieldlab helpt de producenten met het maken van een volgende stap in de ontwikkeling van hun materiaal. Tevens presenteren we een agenda met actiepunten die cruciaal zijn om de omslag naar een duurzaam bouwsysteem te maken en die de producenten alleen niet kunnen aanpakken.

producenten: