TNO fieldlab

Fieldlab sessie tijdens DDW21, foto door Merel Hegenbart

The Exploded VIew Beyond Building  is ook een fieldlab voor emissieloos bouwen. We hebben een samenwerkingsprogramma met de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) opgezet. TNO analyseert 9 van de materialen in de installatie op klimaatimpact, toepassingsmogelijkheden en ontwikkelperspectief. Vervolgens helpt TNO deze producenten met het maken van een volgende stap in het op de markt brengen van hun materialen. De materiaalproducenten worden in het traject immers gekoppeld aan marktpartijen. Door samen te werken leer je elkaar kennen en kan je elkaar helpen. Dankzij TNO worden kleinere producenten en designers geholpen om hun materialen sneller goedgekeurd te krijgen en uiteindelijk professioneel aan de man te brengen.  

Betrokken marktpartijen:

BPD, Buro Kade, Buyers group biobased bouwmaterialen, Caspar de Haan, Conceptbouwers, Fiction Factory, Primum, Provincie Noord-Brabant, Regio Alkmaar, Roosros, Space and Matter, Stichting Agrodome, Van Gelder, WAM&VanDuren

We kunnen jouw hulp ook gebruiken!

Onze vraag aan jou: Via het invullen van deze korte enquête help je ons om meer inzicht te krijgen in de kansen voor biobased bouwen. En zo kunnen wij de producenten van biobased materialen helpen in de ontwikkeling en opschaling van hun materialen.

producenten: