Kerloc geveltegels

Martens keramiek B.V. / Kerloc

Kerloc is een koud keramisch materiaal, dat zonder additionele verwarming, wordt geproduceerd. Het materiaal wordt gevormd uit restmaterialen (waaronder natuurlijke vezels uit de land-, tuin- en/of bosbouw), mineralen en meststoffen. Kerloc wordt toegepast in de buitenschil van een gebouw als gevelpanelen en is 100% circulair: het is volledig herbruikbaar in het eigen productieproces.

Keramiek van de koude grond

De Kerloc geveltegels worden gemaakt van:

  • Natuurlijke vezels afkomstig uit plantaardige reststromen, zoals uit de landbouw, tuinbouw en bosbouw
  • Natuurlijke mineralen
  • Meststoffen

Productie proces

  • Het restmateriaal wordt verwerkt tot de juiste grootte. De grondstoffen worden in diverse stappen gemengd totdat er een homogeen en bruikbaar mengsel is verkregen
  • Dit keramische plaatmateriaal wordt bij een normale temperatuur middels een exotherme reactie gevormd. Hierdoor wordt er geen gebruik gemaakt van ovens en is het energieverbruik in het proces laag
  • Tijdens dit proces versteent het vezelmateriaal

Toegepast

Kerloc wordt toegepast in de buitenste schil van een gebouw als gevelbekleding.

Milieu impact

  • Grondstoffen worden dichtbij huis gehaald. Het overgrote deel komt uit Nederland en aangrenzende landen
  • Alle materialen komen van natuurlijke (rest)stromen
  • Kerloc tegels hebben een lange levensduur (meer dan 50 jaar) en zijn daardoor geschikt voor demontage/remontage
  • Het materiaal is volledig te recyclen binnen zijn eigen productieproces

Groeimogelijkheden

Inmiddels is Kerloc KOMO gecertificeerd. Hierdoor voldoet het aan de eisen binnen het Bouwbesluit (het valt in de BRL4101, deel 11). Met een huidige productiecapaciteit van 600.000m2 is Martens keramiek al in staat om Kerloc grootschalig beschikbaar te stellen voor geïnteresseerde partijen.

Fysieke bouweigenschappen

Contact & info