Oeverbeplanting

HelkantPlant

Nederland is een waterland. Moeras, oevers, beken en kreken, het hoort bij dit land. Op veel plekken is de natuurlijke vegetatie verdwenen en op andere plekken wordt gewerkt aan nieuwe waternatuur.
En daarvoor zijn krachtige, gezonde oeverplanten nodig! HelkantPlant teelt die, op biologische wijze. Riet is de hoofdkern van de kwekerij en daarnaast zijn er nog een twintigtal andere inheemse soorten.

HelkantPlant kwéékt de planten niet alleen, ze krijgen vervolgens ook een plek in allerlei toepassingen langs de waterkant. Zo maakt het bedrijf drijvende planteneilanden (zoals de Dobbertuin), beplante kokosrollen- en matten en helofytenfilters. Al deze toepassingen zorgen voor aantrekkelijk en ecologisch gezond oppervlaktewater en ze zijn een uitstekende habitat voor watervogels, amfibieën, vissen en insecten.

Contact