Aarde

Minerale grondstoffen, zoals klei en leem, zijn in rivierdelta’s haast oneindig beschikbaar door de constante aanvoer via het water. Ook nadat ze specifiek zijn toegepast kunnen de mineralen gemakkelijk teruggebracht worden naar hun oorspronkelijk vorm. Hierdoor kunnen ze als grondstof veel vaker worden ingezet.