Fruitleer

Fruitleather Rotterdam

Afvalstromen van vruchten krijgen een herbestemming door ze te verwerken tot een nieuw en bruikbaar materiaal. Fruitleather Rotterdam onderschept afgeschreven mango’s in de haven van Rotterdam en maakt hier een leerachtig materiaal van. Het wordt toegepast bij het maken van kledingstukken, accessoires en meubelbekleding.

Van afgedankt fruit naar duurzaam design.

Gemaakt van

Fruitleather maakt van allerhande afgeschreven stukken fruit leer. De toepassing die je hier ziet is gemaakt van mango’s.

Productieproces

  • De afgeschreven mango’s worden onderschept in de haven van Rotterdam
  • Dan worden ze verwerkt tot een pulp
  • Met behulp van additieven wordt de pulp vervormd naar een plaat

Toepassing

Fruitleather wordt nu voornamelijk toegepast in kledingstukken, accessoires en meubelbekleding.

Milieuimpact

  • Het gebruik van afgedankte mango’s vermindert de voedselverspilling
  • Fruitleather biedt een alternatief voor de vervuilende leerindustrie

Groeimogelijkheden

Op het moment kan er 80m2 Fruitleather geproduceerd worden per maand.
De productie is nog klein en alles wordt met de hand gemaakt, dat zorgt voor een relatief duur product. Er zijn investeringen nodig om schaalvergroting mogelijk te maken.

Meer info en contact

Kom meer over dit product te weten: https://fruitleather.nl/