3D printen

Het toilet is lokaal ge-3D-print met rioolwater. Het rioolwater wordt gefilterd, de kalk, het papier en de nitraten blijven over en worden samen met biologische additieven omgevormd tot een pasta waarmee je kan 3D-printen. 

3D-printers zijn een snel en slim alternatief voor conventionele bouwmethodes. Printers werken sneller, zijn weinig arbeidsintensief bij gebruik en behoeven minder verschillende materialen en energie. Door het gebruik van printers op de bouwlocatie zelf kan er flink bespaard worden op transport. De uitdaging is om met relatief snel hernieuwbare bouwmaterialen, zoals klei of calciumcarbonaat, te gaan printen.