Caspar de Haan

Caspar de Haan bestaat negen generaties lang. Hier hebben ze één doel voor ogen: vastgoed verduurzamen voor de generaties die volgen. De vraag is niet óf volledig duurzaam bezit mogelijk is, maar hoe we het samen kunnen realiseren. Met slimme en mensgerichte keuzes in onderhoud en renovatie. 

Duurzaamheid

Caspar de Haan werkt aan de verduurzaming van bestaand bezit door huizen, gebouwen en complexen te onderhouden en te renoveren. Hierbij vinden zij het van belang om een open en gelijkwaardig gesprek te hebben met de bewoners. De aanpak gaat over de hele cyclus, van renovatie tot en met duurzaam onderhoud en beheer. Over de oplossingen voor nu, maar vooral over die voor morgen. Daarom speelt verduurzaming van woningen een steeds grotere rol binnen de projecten. Met slimme oplossingen en innovaties helpt Caspar de haan hun opdrachtgevers om hun woningbezit te verduurzamen. Met het grotere doel voor ogen: energieneutraal in 2050.

Het Team van Caspar de Haan bedenkt oplossingen die zorgen voor lagere energielasten en meer wooncomfort. Daar ligt de uitdaging: de meest duurzame isolatiematerialen inzetten en bewoners helpen om hun duurzame woning optimaal te gebruiken. Zodat mensen er graag in wonen en werken. En zodat er een gezonde, leefbare omgeving nagelaten wordt  aan de volgende generaties.

Contact