Geveldeel + vloerdeel basishuis

Aarde en local mining

Minerale grondstoffen, zoals klei en leem, zijn in rivierdelta’s zoals Nederland haast oneindig beschikbaar door de constante aanvoer via het water. Ook nadat ze specifiek zijn toegepast kunnen de mineralen gemakkelijk teruggebracht worden naar hun oorspronkelijk vorm. Hierdoor kunnen ze als grondstof veel vaker worden ingezet. Ook door het uitgraven van aarde op bouwplaatsen en dit te transformeren naar bouwmaterialen, kan het jaarlijkse transport van miljoenen kubieke meters aan aarde worden vermeden.