Bouwblokken uit de Weerribben

BioBlocks B.V. / BioBlocks

De Weerribben zijn een beroemd natuurgebied dat eeuwen geleden door de mens zelf is gecreëerd door het afgraven van turf. Vandaag de dag wordt de unieke flora en fauna opnieuw in stand gehouden door de mens: we verwijderen plaggen organisch restmateriaal om te voorkomen dat het moeras dichtgroeit. Deze plaggen worden verwerkt tot duurzame bouwblokken waarin CO2 langdurig blijft vastgelegd.

Gemaakt van

BioBlocks zijn bouwstenen van geperste en gedroogde kragge en plagsel, ontwikkeld door Voets Gewapende Grondconstructies in Den Dungen.

Productieproces

De Weerribben is een 3.500 ha groot natuurgebied in het noordwesten van de provincie Overijssel. Bij het beheer van het gebied komen zogenaamde kragge (veenmosmatten), plagsel en maaisel vrij. Vroeger moest dat worden afgevoerd of opgeslagen. Voets Gewapende Grondconstructies in Den Dungen vond daar een andere toepassing voor: Bioblocks. De blokken komen tot stand door de kragge en plagsel te persen en drogen tot bouwstenen.

Toepassing

Grondkerende constructies in de infrastructuur, geluidswallen, oeverbescherming, tuin- en parkinrichting e.d.. Ook in de woning- en utiliteitsbouw worden mogelijkheden onderzocht en verder uitgewerkt.

Milieuimpact

Naast het feit dat BioBlocks gemaakt zijn van plantenresten en daarmee een positieve bijdragen op het milieu, zijn de blokken na sloop ook recyclebaar. Onder bepaalde omstandigheden zijn ze zelfs biodegradeble (natuurlijk afbreekbaar) en kunnen dus naar de fabriek teruggebracht worden voor hergebruik (cradle to cradle).

Meer info en contact