Grote slaapkamer + diverse onderdelen basishuis

Planten

Planten vormen de grootste en rijkste bron voor biobased bouwmaterialen en worden al volop toegepast. Voor de volgende stap in het verwerken van planten tot bouwmateriaal, is het de vraag hoe we bestaande landschappen en zelfs stedelijke contexten om kunnen zetten in productie landschappen. Het opschalen van deze productie zou daarbij hand in hand moeten gaan met het bewaken van de ecologie, leven in een natuurlijke omgeving, en CO2-opname.

MATERIALS

Wat missen we nog?

Met de huidige manier van bouwen naderen we het einde van onze grondstoffenvoorraad en ontwrichten