nl/en

Grote slaapkamer + diverse onderdelen basishuis

Planten

Planten vormen de grootste en rijkste bron voor biobased bouwmaterialen en worden al volop toegepast. Voor de volgende stap in het verwerken van planten tot bouwmateriaal, is het de vraag hoe we bestaande landschappen en zelfs stedelijke contexten om kunnen zetten in productie landschappen. Het opschalen van deze productie zou daarbij hand in hand moeten gaan met het bewaken van de ecologie, leven in een natuurlijke omgeving, en CO2-opname.

MATERIALS

What are we missing?

give us your input We are reaching the end of our raw materials resources through our current building methods and are