Kerloc geveltegels

Martens keramiek B.V. / Kerloc

Kerloc is een koud keramisch materiaal, dat zonder additionele verwarming, wordt geproduceerd. Het materiaal wordt gevormd uit restmaterialen (waaronder natuurlijke vezels uit de land-, tuin- en/of bosbouw), mineralen en meststoffen. Kerloc wordt toegepast in de buitenschil van een gebouw als gevelpanelen en is 100% circulair: het is volledig herbruikbaar in het eigen productieproces.

Keramiek van de koude grond

De Kerloc geveltegels worden gemaakt van:

  • Natuurlijke vezels afkomstig uit plantaardige reststromen, zoals uit de landbouw, tuinbouw en bosbouw
  • Natuurlijke mineralen
  • Meststoffen

Productie proces

  • Het restmateriaal wordt verwerkt tot de juiste grootte. De grondstoffen worden in diverse stappen gemengd totdat er een homogeen en bruikbaar mengsel is verkregen.
  • Dit keramische plaatmateriaal wordt bij een normale temperatuur middels een exotherme reactie gevormd. Hierdoor is er geen additionele verhitting nodig en is het energieverbruik in het proces laag.
  • Tijdens dit proces versteent het vezelmateriaal.

Toegepast

Kerloc wordt toegepast in de buitenste schil van een gebouw als geveltegel

Milieu impact

  • Grondstoffen worden zoveel mogelijk dichtbij huis gehaald en het overgrote deel komt uit Nederland en aangrenzende landen
  • Alle materialen komen van natuurlijke (rest)stromen
  • Kerloc tegels hebben een lange levensduur (meer dan 50 jaar) en zijn daardoor geschikt voor demontage/remontage
  • Het materiaal is volledig te recyclen binnen zijn eigen productieproces

Groeimogelijkheden

Partijen hebben een conservatieve houding. Onbekend maakt onbemind. Het materiaal heeft nog geen bewezen trackrecord en certificeringen, waardoor sommige partijen een afwachtende houding aannemen.

Fysieke bouweigenschappen

Contact & info