Woonkamer en houten skelet

Losmaakbaarheid

Materialen verdienen meer dan één bestemming. Grote bouwonderdelen zijn echter vaak verlijmd of verbonden. Dit maakt het lastig om ze opnieuw in te zetten of te verwisselen. Losmaakbaarheid is een essentiële voorwaarde voor hoogwaardig hergebruik. De sleutel voor flexibel monteren en demonteren, kan het beste in het materiaal zelf gezocht worden. Minder verschillende combinaties van materialen maakt hergebruik en upcycling makkelijker.