Verzinkt bandstaal als dragende constructie

Kloeckner Metals ODS Nederland / Jansen by ODS

Deze lichte constructies en gevelprofiel systemen zijn demonteerbaar en herbruikbaar omdat alle verbindingen omkeerbaar zijn. Dit maakt hergebruik zeer gemakkelijk. Het produceren van deze demonteerbare constructies leidt tot aanzienlijke CO2-reductie in vergelijking met conventionele constructiemethodes. Het systeem wordt als totaaldienst aangeboden aan ontwikkelaars, beheerders en gebruikers van gebouwen, wat inhoudt dat het staal na gebruik weer wordt teruggenomen door de fabrikant, die er weer mee aan de slag kan.

Demonteerbare constructies vormen een belangrijke bouwsteen van de circulaire economie

n het station van Assen. De stalen Jansen Viss vliesgevel gaat naadloos over in de houten dakconstructie. Eén materiaal is biobased, het andere materiaal heeft een sterke draagkracht en een zeer lange levensduur. De sleutel tot circulariteit ligt in de verbinding met de circulaire bouwmethode “los maakbaarheid” zodat hergebruik een optie is in de toekomst. Samen bieden de materialen en methodes, mits goed ontworpen, een zeer duurzame oplossing voor de uitdagingen die we nu hebben in de gebouwde omgeving. Je zou het “Stimber Building Solutions kunnen noemen. (“Stout Bouw”/NL – “Stolz Bau”/DE –  “Boicier”/Fr).

Verzinkt bandstaal is een metaalmengsel van

  • IJzer
  • Koolstof
  • Zink

Toegepast

Staal als basismateriaal is zeker niet nieuw, de levensvatbaarheid en toepasbaarheid hiervan is bekend. Het gaat in deze methode echter niet zozeer om het materiaal maar om het principe om circulaire prefabconstructies aan te bieden als een service. En dat is en slimme nieuwe manier om de levensduur van het materiaal te verlengen. Dit wordt nu op kleine schaal toegepast. De dragende constructie kan toegepast worden in verschillende architecturale structuren. Slanke en hoge gevels zijn hierin het handelsmerk van Kloeckner metals ODS Nederland. De constructie wordt ook toegepast in Tiny houses.

Milieu impact

  • De verbindingen in de constructie zijn losmaakbaar. Daardoor kan de constructie niet alleen uit elkaar gehaald worden voor hergebruik, maar de bestaande constructie kan daardoor ook uitgebreid worden voor een langere levensduur.
  • De technische levensduur van de constructie is bepaald op 100 jaar. Voor Jansen by ODS is het echter van groter belang dat de constructie inzetbaar is oneindig korte cycli.

Groeimogelijkheden

  • Jansen by ODS richt zich voor groei op samenwerkingen. Ze pakken zelf één onderdeel van het probleem aan. Voor de totaaloplossing zijn we afhankelijk van elkaar.
  • Daarom moet de hele keten meewerken. Jansen by ODS zorgt voor de constructie en herbruikbaarheid. Het begin van de keten (grondstoffen) moeten hun eigen verantwoordelijkheid pakken. Bijvoorbeeld door het winnen van grondstoffen te verduurzamen en bij de productie van staal met hernieuwbare energie te werken.
  • Ook op gebied van financiering is een omdenkproces nodig. Veel fincieringsmodelen berusten op lineair denken, terwijl de keten gewend moet raken aan alternatieve financiering die past bij een circulair proces.

Contact en extra info