Bos Van De Toekomst

Pro Suber

Pro Suber (vrij vertaald vanuit het Latijn; voor de kurk) informeert over het gebruik van de 100% biobased geëxpandeerde kurk als isolatie binnen de Nederlandse bouwsector. Hierbij promoot en levert Pro Suber de (geëxpandeerde) kurk zowel aan professionals en verwerkers als aan de particulier. Vanuit de redenering dat er door een verhoogde vraag naar kurk meer kurkeiken nodig zijn in de toekomst is een van de doelstellingen om daadwerkelijk meer kurkeiken te plaatsen welke ons in de komende generaties van dit goede materiaal met veelzijdige eigenschappen en toepassingsmogelijkheden kan voorzien. Dit gebeurt onder het mom van het Bos Van De Toekomst. Een andere manier om te zorgen dat we voor de toekomst meer van het kurk materiaal beschikbaar hebben is door te zorgen dat we de reeds aanwezige kurk binnen de reststroom beschikbaar maken en houden; dit wordt cork upcycling genoemd.  Het hoogwaardig beschikbaar maken van deze uit Nederland afkomstige kurk gebeurt door De Eker B.V.

Making cork circular

Binnen The Exploded View komt dit allemaal samen binnen de boombak welke voor de kurkeik uit het Bos Van De Toekomst is gemaakt. De omkadering is van de 100% biobased geëxpandeerde kurk welke is afgevulde met het door De Eker beschikbaar gemaakte kurkgranulaat gemaakt vanuit Nederlands ingezamelde flessenkurk. Biobased, hergroeibaar en circulair komen hier bij elkaar.

contact