Waterpasserende tegels van bagger

Waterweg / Baggerbestrating

Elke zeven jaar wordt iedere waterweg in Nederland gebaggerd. Waterweg maakt na het winnen, drogen en zeven van de bagger een nieuw product: tegels. De bagger, gemengd met een binder, krijgt de harde vorm van een tegel door een speciale perstechniek. De tegels zijn waterpasserend — in tegenstelling tot veel andere tegels — waardoor regenwater de grond in kan zakken, en ze dus ook een klimaatadaptieve functie bieden.

Gemaakt van

Deze stenen zijn gemaakt van baggerspecie afkomstig uit Nederlandse waterwegen in combinatie met een beetje cement. In de nabije toekomst verwacht Waterweg een meer duurzame binder te kunnen gebruiken, gebaseerd op reststromen.

Productieproces

 • Alle waterwegen in Nederland worden gebaggerd.
 • De bagger die hierbij gewonnen wordt, wordt gerijpt (natuurlijk droog proces) en gezeefd om ongewenste deeltjes als plastic en glas te verwijderen.
 • Daarna wordt de bagger gemengd met cement.
 • Vervolgens wordt de bagger geperst tot een tegel waarna het moet uitharden.

Foto gemaakt door Jasmijn van der Linden

Bagger blijkt waardevoller dan je zou denken

Toegepast

De waterpasserende tegel is de eerst toepassing van dit materiaal. In de toekomst zou het materiaal gezien kunnen worden als alternatief voor beton. Waterweg heeft echter wel de voorkeur om hun materiaal in te zetten ter bevordering van de natuur.

Foto gemaakt door Jasmijn van der Linden

Milieu impact

 • De open structuur van deze waterpasserende tegel draagt bij aan een klimaatadaptieve stad. De tegels laten namelijk water door. Zo raken riolen niet overbelast maar kan hemelwater in de bodem zakken.
 • De perstechniek zorgt voor een energie besparend proces ten opzichte van het bakken van stenen, zoals we dat kennen van conventionele bakstenen. Op grote schaal kan dit tot wel 50% besparing t.o.v. de MKI (Milieukostenindicator) van betonstraatstenen opleveren.
 • Een reststroom, namelijk bagger, krijgt een hoogwaardige bestemming.
 • Een klinker of tegel gemaakt van bagger is lichter dan wanneer die van baksteen of beton gemaakt wordt, daardoor is er minder CO2 uitstoot tijdens de transport en is daardoor meer geschikt voor locaties die last hebben van bodemdaling.
Foto gemaakt door Jasmijn van der Linden

Groeimogelijkheden

 • Het materiaal is nog niet gecertificeerd.
 • Op dit moment bevat de tegel nog een beetje cement, de bedoeling is om dit te vervangen voor een circulair binder.
 • Waterweg is bezig met het opschalen van de productie, daarvoor zijn zij nog op zoek naar productiepartners.

Meer info en contact