Water

Herkent u de verschillende waterplanten in dit huis? Onze aarde bestaat voor 70 procent uit zeeën en oceanen. Naast de opmars van zeeboerderijen die algen, zeewier en andere zeegrassen cultiveren, geven ook steden steeds meer ruimte aan waterplanten als riet en lisdodde. Deze natte gewassen zijn niet alleen essentieel voor biodiversiteit en het tegengaan van schadelijke bodemdaling, maar kunnen ook worden ingezet als bouwmateriaal. We tonen in ons huis watertoepassingen voor zowel buiten gebruik als binnen.