Hergebruik materialen

Een groot deel van alle gemaakte producten eindigt als afval. In België wordt jaarlijks 70 procent van alle textiel ongerecycleerd weggegooid. Door het verdienmodel en distributiesysteem van de textielindustrie te koppelen aan de bouwsector, kunnen we de 148 miljoen kilo textiel die we nu verspillen, omvormen tot bouwmateriaal. Hedendaagse pioniers en ontwerpers spelen hierbij een essentiële rol. Zo wordt er nu al isolatiemateriaal gemaakt van papier, panelen van oude jeans en planken van oude lakens.