Rabo Carbon Bank

Een bank waar de valuta niet om geld draait, maar om de opslag van koolstof. Dat is het initiatief van de Rabo Carbon Bank en is een voorbeeld van een nieuw waardesysteem. Zij ontwikkelen projecten in samenwerking met boeren waardoor CO2 opgeslagen kan worden in de natuur, zoals bomen en grond. De bank bemiddelt daarna tussen deze partijen die de CO2 opslaan en bedrijven die hun CO2 uitstoot graag willen verlagen of compenseren. 

Met behulp van wetenschappelijke methoden bepalen ze de impact van praktijk veranderingen en verstrekken zij carbon credits. Ze monitoren de afspraken om te borgen dat de ingeschatte impact wordt gerealiseerd.

Carbon farming

Regeneratieve landbouw is landbouw met een positief effect op de bodemkwaliteit. Er worden natuurlijke processen gebruikt, waardoor dit positief bijdraagt aan de vruchtbaarheid van de grond, wat het vermogen om CO2 op te nemen vergroot. Rabobank ziet een verdienmodel in Carbon Credits als een essentiële stap om regeneratieve landbouw naar een grotere schaal te krijgen. De verdiensten voor 1 carbon credit is afhankelijk van verschillende factoren, maar wordt geschat rond de €30 per credit. 

Met de Rabo Carbon Bank wil Rabobank de transitie naar duurzaamheid in de regeneratieve landbouw versnellen. 

Meer informatie

Lisdodde teelt voor de bouw

Het project Better Wetter streeft naar een gezonder en duurzamer watersysteem in het veenweidegebied in Noordoost-Friesland. Ze hebben verschillende projecten en diverse proefvelden waarop geëxperimenteerd wordt met het telen van lisdodde. Deze natte teelt zou een nieuw deel van het verdienmodel kunnen zijn voor boeren in natte gebieden.

Lisdodde als isolatie

Onder andere bouwgroep Dijkstra Draisma houdt zich bezig met de toepassing van lisdodde in de bouw. Coen Verboom van Dijkstra Draisma rekende uit dat van een hectare lisdodde ongeveer twintig tot veertig woningen van isolatiemateriaal kunnen worden voorzien. Zelf hebben zij onlangs 10 hectare aan veengrond gekocht om deze te kunnen gebruiken voor de verwerking tot isolatiemateriaal.

Tegengaan van bodemdaling

Het huidige waterbeheer in landbouwgebieden is vooral gericht op het laag houden van waterpeilen. Door klimaatverandering wordt de bodem echter alleen maar natter. De bodemdaling in veengebieden en uitputting van de grondstoffen door de huidige landbouw, zorgen er voor dat deze manier van bodembeheer niet toekomstbestendig is. Hiervoor worden in het programma Better Wetter nieuwe vormen van waterbeheer onderzocht.

Meer informatie:

Natureplus®

Duurzaam wonen heeft zowel een mentaal als een fysiek positief effect op de mens. Duurzame materialen zijn gezonde materialen. Een Natureplus® label is een eco-label voor duurzame en gezonde bouwproducten. Deze producten worden getoetst op hun gezondheidsaspecten, effecten op het klimaat, uitputting van grondstof, milieu en sociale omstandigheden. Door deze onafhankelijke toetsing is Natureplus® het meest complete internationale keurmerk voor duurzame bouw en het label is inmiddels al aan meer dan 600 bouwproducten in Europa toegekend. Het is het enige milieulabel voor bouwproducten dat is gebaseerd op strikte wetenschappelijke criteria. Natureplus® is gebaseerd op drie pilaren: klimaatbescherming, gezond wonen en duurzaamheid. 

De basiscriteria voor een Natureplus® eco-label:

 • Aandeel nagroeibare en/of minerale grondstoffen moet minstens 85% van de materiaalinhoud bedragen.
 • Gebruikte grondstoffen moeten op lange termijn voldoende op aarde aanwezig zijn.
 • Er is een verbod op milieu- en gezondheidsbelastende stoffen.
 • De emissies bij productie en gebruik moeten zeer laag zijn.
 • Energieverbruik bij de aanmaak van het materiaal is beperkt.
 • Verpakking is ecologisch geoptimaliseerd.
 • Verwerkingsvoorschriften moeten duidelijk zijn. 

Deze criteria zijn gedetailleerd uitgeschreven en hier te vinden op de website van Natureplus®.

Database:

Op deze website van Natureplus® vind je alle verschillende bouwmaterialen die zij hebben gecertificeerd. 

Over Natureplus® Nederland

Stichting Agrodome is de Nederlandse vertegenwoordiger van het Europese Natureplus®. Natureplus werkt samen met fabrikanten van bouwmaterialen, planners, architecten, organisaties en instellingen op gebied van milieu- en consumentenbescherming. Hun werkgebied is verspreid over heel Europa en hebben vaste vertegenwoordigers.

Meer informatie:

Boeren telen voor de bouw

Bouwen met grondstoffen die van de boer komen, biedt veel mogelijkheden voor boeren en bouwers. Vezelgewassen als hennep, miscanthus, vlas of lisdodde kunnen goed worden verwerkt in bouwmaterialen. Deze biobased bouwmaterialen kunnen een inkomstenbron worden voor boeren en tegelijkertijd wordt in het bouwmateriaal jarenlang CO2 vastgelegd. Desondanks staat de keten voor biobased bouwen nog in de kinderschoenen. 

In dit artikel van Nieuwe Oogst vertellen Jan Rotmans en Jan-Willem van de Groep over de mogelijkheden en de transitie naar het telen van biobased bouwmaterialen.

Over Gideon 

Gideon is een beweging met zelfsturende tribes, die bestaan uit verschillende mensen, bedrijven en initiatieven. Met elkaar werken zij samen om ideeën en veranderingen te realiseren in de verduurzaming in de bouwsector. 

Meer informatie:

De 2 biggetjes waren hun tijd vooruit

foto: Rogier Fokke fotografie

In het beroemde sprookje van de 3 biggetjes en de boze wolf hadden 2 van de 3 biggetjes het lang zo slecht nog niet gezien. Het eerste biggetje bouwde een huis van stro en het tweede biggetje een van hout. Zij wisten iets wat het derde biggetje nog niet wist. Namelijk, een huis van natuurlijke materialen is beter voor de gezondheid en verhoogt het woongenot. 

strito studio zet deze gedachten voort. Zij bieden 4 studio’s gemaakt van natuurlijke bouwmaterialen die samen een modulaire woning vormen. Gezonder en beter betaalbaar.

Vieze lucht in Jakarta als motivatie

Oprichter Willem Fokke woonde en werkte jarenlang in Jakarta, Indonesië. De luchtvervuiling daar is enorm. Elke dag hangt er een grijze, grauwe deken van vervuilde lucht boven de stad. Zowel mentaal als fysiek is dit niet goed.  

De gebouwde omgeving is hier zelf grotendeels schuldig aan. In plaats van klagen besloot Willem onderdeel te zijn van de oplossing. Daar kwam strito studio uit voort, een nieuw woningconcept als stap richting gezondere leefomgevingen.

strito studio

Gezonde materialen

De focus van het concept is het gebruik van hergroeibare, natuurlijke materialen en de modulariteit. In tegenstelling tot de manier van bouwen van het derde biggetje (met steen) zijn natuurlijke materialen veel minder schadelijk. Genoemde materialen zijn beter voor de gezondheid van de bewoner en voor de omgeving. 

In het concept van strito zijn de materialen voor minimaal 80% natuurlijk en hergroeibaar. Voor elk bouwcomponent hebben ze meerdere keuzes*. Het meest opvallende is het skelet van bamboe. Constructief is het gebruik nog onbekend, maar wel veelbelovend. Op dit moment onderzoekt strito op welke manier dit verder uitgewerkt kan worden.  

Modulair wonen

Het tweede belangrijke aspect is de modulariteit. Strito heeft 4 verschillende modules met ieder een eigen functie. Vanaf 2 modules heb je al een volwaardige woning. Is op een later moment meer of minder ruimte nodig? Dan kan eenvoudig een module bijgeplaatst of weggehaald worden. Willem Fokke zegt: ‘Op dit moment worden houten woningen vaak alleen nog voor de hogere inkomensklassen gemaakt. We moeten ervoor zorgen dat oplossingen voor de klimaatproblematiek niet alleen voor de rijken zijn. Zo voorkomen we grotere ongelijkheid’.

ontwerp: rotative studio

Met strito betaalt de bewoner alleen voor wat hij of zij nodig heeft. Dit concept is ideaal voor woningcorporaties. Op deze manier kunnen zij namelijk een grote groep huishoudens een passende woning bieden en hebben meer mensen toegang tot een gezond huis.

Daar hadden de 3 biggetjes nog niet aan gedacht. Ze hadden ook samen een gezonde en stevige woning kunnen bouwen en zo meer tijd hebben om van het leven te genieten.

Meer informatie en contact

* Ben jij bezig met de ontwikkeling van, of heb je al een natuurlijk bouwmateriaal? Neem dan contact op met strito. Ze passen graag nieuwe materialen toe in de bouw van hun woningen. mail@strito.dev

Een meetbaar duurzame leefomgeving

NL Greenlabel staat voor een meetbare duurzame leefomgeving. Dit doen zij door middel van diverse duurzaamheidspaspoorten. De labels bieden in één oogopslag inzicht in de duurzaamheidsscore van producten, platen en materialen die gebruikt worden bij infraprojecten en groenbeheer. Deze worden op onafhankelijke wijze beoordeeld op basis van hun waarde voor mens en natuur en zorgen ervoor dat duurzaamheid inzichtelijk gemaakt wordt.

De labels van NL Greenlabel geven particulieren, bedrijven en overheden snel, transparant en onderbouwd concrete aanknopingspunten om duurzaamheidsambities te realiseren.

Wat greenlabel nastreeft:

 • Behouden en versterken van de kwaliteit van de bestaande omgeving
 • Co-creatie, burgerparticipatie en eigenaarschap
 • Groen als toegevoegde waarde, niet als decoratie
 • Mens en natuur in balans
 • Een groene en gezonde leefomgeving
 • Gebouw te gast in het landschap
 • People, Planet, Profit & Prosperity

-Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra zijn de oprichters van NL Greenlabel. 
-Nico Wissing is de ontwerper van de tuinen van The Exploded View Beyond Building en The Growing Pavilion.

Meer informatie:

Gifvrij slapen

Ecolinde helpt mensen goed en gezond te slapen door het gebruik van biologische producten. Weinig mensen beseffen dat de luchtkwaliteit binnenshuis vaak vervuild is. Het longfonds waarschuwt voor de gezondheidsklachten die hierdoor kunnen ontstaan. Materialen en inrichting van huizen en ook slaapkamers spelen een rol bij de luchtkwaliteit in huis.

Geen toxische dampen

De matrassen, dekbedden, kussens en beddengoed van Ecolinde zijn gemaakt van 100% natuurlijke vezels en kennen geen synthetische toevoegingen. De bedden zijn daardoor vrij van toxische dampen en bevorderen een gezonde binnenlucht. Ook worden al hun producten met naald en draad gestikt en niet gelijmd. Omdat plantaardige materialen van nature brandwerend zijn, voegen ze ook geen brandwerende en chemische coatings toe.

Geen chemische reiniging

Katoenen dekbedden reinigen in de zon. De zon reinigt en droogt het katoen en bolt het weer op tot de oorspronkelijke dikte. Dit maakt chemisch reinigen volledig overbodig. Tevens worden de katoenen dekbedden, kussens en beddengoed goed verdragen door mensen met een allergie.

Foto: About.today

7 redenen waarom natuurlijke materialen jou helpen om uitgerust en fit wakker te worden

Gifvrij slapen is nog maar één voordeel van het gebruik van natuurlijke materialen in de slaapkamer. Ecolinde geeft je zeven redenen. Daarnaast vind je op hun website meer informatie over hun producten en de productie ervan. Lees snel verder!

Meer informatie en contact

De binnen generatie

We brengen 90% van onze tijd binnen door zonder voldoende daglicht of frisse lucht. We staan ​​er niet meer bij stil, maar de wetenschap heeft aangetoond dat dit schadelijk kan zijn voor onze gezondheid en ons welzijn. Bekijk hier de verontrustende waarheid over uw leven binnenshuis: https://www.velux.com/indoorgeneration
*De website en video zijn geheel in het engels. 

Biobased materialen in het Hanzekwartier

In 2021 is BPD opnieuw partner van de Embassy of Circular & Biobased Building (onderdeel van World Design Embassies, een programma van Dutch Design Foundation). 

Door het partnership levert BPD een bijdrage aan het onderzoek naar de mogelijkheden van biobased materialen en circulaire methodieken zoals losmaakbaarheid, modulariteit en urban mining en waar mogelijk wordt dit verbonden met concrete opgaves in de gebiedsontwikkeling van BPD. Zo wordt de toepasbaarheid van biobased materialen verkent op gebiedsniveau in het Hanzekwartier in de Spoorzone in Zwolle. Voor de gebiedsontwikkeling Kloostergoed Theresia in Vught betreft het een circulair en biobased community gebouw dat in samenwerking met Avans Hogeschool en TU Eindhoven wordt ontwikkeld.

Hanzekwartier in de Spoorzone in Zwolle

Of je nou student of startende ondernemer bent. Of als bedrijf de volgende stap wil zetten. Hier wil iedereen met een technisch en creatief hart zijn. Dit is de plek om te wonen, werken en leren voor iedereen met een nieuwsgierige blik naar de toekomst. Want in het Hanzekwartier barst het van de innovatie, samenwerking en onderzoek.

Hanzekwartier

Het Hanzekwartier is dé schakel tussen landgoed Schelle en de voormalige NS werkplaats. De afgelopen jaren is er met inzet van de Vrienden van Hanzeland al veel veranderd. Het resultaat van deze samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en overheid wordt hier straks nog meer zichtbaar. Slimme oplossingen voor mobiliteit geven ruim baan voor vergroening en het transformeren van een kantoren- en onderwijspark naar een plek waar wonen, werken, leren en ontmoeten samenkomen. Een innovatief centrum van Regio Zwolle wat de toekomst letterlijk een thuis geeft. Een plek waar delen de nieuwe realiteit is.

Spoorzone

In de Spoorzone werken partijen samen aan de toekomst van het gebied. In het deelgebied Hanzekwartier vormen de ontwikkelaars Urban Innovators, BPD, Nijhuis Bouw en City Developer-S, corporaties deltaWonen en SWZ, onderwijsinstellingen Hogeschool Windesheim en Zone.college en de gemeente Zwolle samen één coalitie. De partijen tekenden een convenant. Samen nemen deze partijen het voortouw voor het gebiedsplan van het Hanzekwartier en gaan de volgende stap zetten en de ideeën verder concretiseren.

Meer informatie

Ontwikkelen met en voor de natuur

In 2021 is BPD opnieuw partner van de Embassy of Circular & Biobased Building (onderdeel van World Design Embassies, een programma van Dutch Design Foundation). 

Door het partnership levert BPD een bijdrage aan het onderzoek naar de mogelijkheden van biobased materialen en circulaire methodieken zoals losmaakbaarheid, modulariteit en urban mining en waar mogelijk wordt dit verbonden met concrete opgaves in de gebiedsontwikkeling van BPD. Zo wordt de toepasbaarheid van biobased materialen verkent op gebiedsniveau in het Hanzekwartier in de Spoorzone in Zwolle. Voor de gebiedsontwikkeling Kloostergoed Theresia in Vught betreft het een circulair en biobased community gebouw dat in samenwerking met Avans Hogeschool en TU Eindhoven wordt ontwikkeld.

Natuurinclusief ontwikkelen

Natuurinclusief ontwikkelen slaat de brug tussen twee grote opgaven van vandaag: de enorme vraag naar woningen, en de noodzaak om de biodiversiteit – buiten én binnen de stad – te beschermen. Als we slim bouwen met de natuur, kunnen we die natuur inzetten om het wooncomfort te verbeteren en onze leefomgeving aan te passen aan de klimaatverandering. Voorbeeldje: was een dwergvleermuis vroeger vooral een stoorzender, nu weten we dat één vleermuis drieduizend muggen per nacht eet. In een klimaatadaptieve, waterrijke omgeving is dat belangrijk voor het wooncomfort. ‘We weten inmiddels veel meer over flora en fauna, over ecosystemen’, zegt Van Gelderen. ‘Dus weten we ook beter welke plekken in de stad belangrijk zijn. Daardoor kunnen we er bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening mee houden.’ Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen is een speerpunt in de duurzaamheidsstrategie van BPD. Als het maar even kan, worden natuur- en groenwaarden omarmd en verrijkt. Een goed voorbeeld is Haverleij, waar slechts 10 procent van het areaal bebouwd is. Een vrij saai agrarisch landschap met beperkte biodiversiteit is hier omgeturnd tot een bont geheel van landschapstypen met veel meer biodiversiteit. In de kastelen Heesterburgh en Oeverhuijze heeft BPD in overleg met Vogelbescherming Nederland gekeken waar neststenen voor vogels en vleermuizen kunnen worden ingemetseld.

Kloostergoed Theresia laat mooi zien hoe natuurinclusief ontwikkelen er in de praktijk uitziet. 

Kloostergoed Theresia (Vught) wordt afgestemd op de mens én de natuur, dankzij parkachtige lanen, een ongerepte bosrand en planten die insecten en vogels aantrekken. Op veel plekken mag de natuur hier helemaal zijn gang gaan. ‘Bij het stedenbouwkundig plan hebben we al vroegtijdig een ecoloog betrokken om flora- en faunaonderzoek te doen, dus nog vóór de landschapsarchitect aan het werk ging,’ zegt locatiemanager Marc Rijs van BPD, nauw betrokken bij deze plannen. ‘Dit gaat verder dan een paar nestkasten plaatsen. Er ligt een stevige filosofie aan ten grondslag. En hoe eerder je daarmee begint, hoe beter het is. Het landschap en de aanwezige soorten zijn het uitgangspunt van de gebiedsontwikkeling. De vraag is: welke biotopen zijn er nu, en hoe kunnen we die versterken of verrijken? Uiteindelijk wordt zo’n wijk een gebied waar beschermde diersoorten én mensen samen leven. Ze moeten het samen zien te vinden.’

Meer informatie

Moodumo: onderzoek naar de toekomst van duurzaam modulair bouwen

[Oud-Beijerland, 27 oktober 2021] Moodumo is een breed onderzoeksproject, met als einddoel een duurzaam woonconcept. Het project is geïnitieerd door de partners Jan Snel, Theo Pouw Groep en Van den Pol Elektrotechniek. Ondersteund door Stichting Nieuwe Helden is op de Dutch Design Week 2020 een grootschalig onderzoek gestart naar de toekomst van betaalbaar en duurzaam wonen. Nu, een jaar later, is de eerste Moodumo gerealiseerd en gepresenteerd op het demopark in Almere. 

Toekomstbestendig en betaalbaar

Moodumo is in 2019 ontstaan als concept tussen de familiebedrijven Jan Snel, Theo Pouw Groep en Van den Pol Elektrotechniek. De drie directeuren brachten hun kennis en kunde samen en betrokken RoosRos Architecten erbij. Een duurzame modulaire woning bouwen konden deze partijen al. Vragen waar zij echter nog geen antwoord op hadden: hoe maak je dat proces toekomstbestendig, bio-based en betaalbaar? Wat wil de toekomstige bewoner precies? En hoe draag je op een circulaire en vernieuwende manier bij aan het oplossen van de huidige bouwopgave?

Startpunt

Onder de naam Moodumo Vraagt zijn die vragen door Biobased Creations (Stichting Nieuwe Helden) landelijk voorgelegd aan potentiele bewoners. De uitkomsten van dat onderzoek vormden voor RoosRos het eisenpakket voor de te ontwerpen woningen. Projectarchitect Mark Boschman legt uit: “Uit het onderzoek kwam dat een woning van zo’n 50 m2 een perfect startpunt is voor veel bewoners. Ook vonden mensen het belangrijk dat het huis zo duurzaam mogelijk gebouwd is en dat het met je mee kan groeien of krimpen. Als mensen het ergens naar hun zin hebben, willen ze liever niet verhuizen als het huis te groot of te klein wordt.”

Modulair en remontabel

Boschman en zijn team vonden de oplossing in een grotendeels met bio-based materialen gebouwde woning die modulair en remontabel is. Alle elementen zijn vervangbaar en flexibel in te zetten. De woningen, die bij Jan Snel pre-fab gebouwd worden, zijn te schakelen in ontelbare configuraties, zowel horizontaal als verticaal. Deze eerste uitwerking staat maximaal twee verdiepingen toe, maar in de toekomst worden dat er meer. Boschman licht toe: “De woningen zijn vrijwel volledig van bio-based materialen gemaakt, uitgezonderd de vloer. Die is van duurzaam hoogwaardig cementloos beton. Het is een onderzoeksproject, dus we testen ook nieuwe materialen en toepassingen. Er zitten veel slimmigheidjes in het ontwerp, zodat de woningen zowel nu als in de toekomst functioneel zijn en blijven. Moodumo groeit en krimpt met je mee en vormt op die manier een ideale oplossing voor de muurvast zittende huizenmarkt.”

Zelf testen?

Op dit moment staat er een Moodumo woning op het Demopark in Almere Oosterwold. Geïnteresseerden kunnen daar een dag en nacht de woning testen en hun feedback geven. Die feedback wordt weer verwerkt in fase 2 van project. Mark Boschman: “Doen. Wij zien erg uit naar de reacties van gebruikers!”

Meer informatie

Contact

Ruimte voor Biobased Bouwen, een strategische verkenning

‘Ruimte voor Biobased Bouwen, een strategische verkenning.’ is een korte documentaire van 12 minuten die je inzicht en verdieping geeft in wat Biobased Bouwen is en wat het kan betekenen voor de toekomst van Nederland.

Talkshow Alles van Waarde

Dé talkshow over hoe we hier kunnen blijven wonen en de aarde niet verder opwarmen. Deze week ontvangt Lucas De Man, Chantal van Schaik en Sandra Nap van Holland Houtland. En zij bespreken het dilemma “We moeten één miljoen woningen bouwen tegelijkertijd mogen de aarde niet verder opwarmen. Hoe gaat Holland Houtland dit oplossen?”

In de talkshow staat het programma van Kansen en Comfort centraal. Bouwen voor de hoogste maatschappelijke waarde in plaats van voor de laagste prijs.

 • Snel en naar behoefte (inbreiden)
 • Ander materiaal, minder materiaal
 • Binnen CO2 budget Parijsakkoord
 • Betaalbaar bouwen, ander proces

Starring: Harald Mooij, New Urban Networks; Michelle van Dijk, ministerie Binnenlandse Zaken; Harry Platte, Woningcorporatie Parteon; Michiel Ellens, BNG Bank; Biense Dijkstra, bouwgroep Dijkstra Draisma; Roy Seignette, Jonge Klimaatbeweging

Contact & informatie

Geïnspireerd? Zet dit je aan het denken over kansen in jouw wijk of portfolio? Heb je al een bouwplan of heb je vragen naar aanleiding van de talkshow? Neem dan contact op met Holland Houtland.

In het Groen

In het Groen is een toonbeeld hoe er in de toekomst gezonder (duurzamer) gebouwd en gewoond kan worden. De compacte, en daardoor betaalbare, starterswoning is gebouwd met een circulaire bouwmethode en biobased materialen. In het collectieve hart van de wijk komt men samen om te maken en te delen.

In het Groen is het de uitkomst van het afstudeeronderzoek van Luna Abbring en Sam Mosch. Het onderwerp is voortgekomen uit een persoonlijk probleem, namelijk het vinden van een woning als starter in de huidige woningmarkt, en nieuw ontwikkelde fascinatie, het bouwen van woningen met gezonde en eerlijke materialen. In samenwerking met Biobased Creations zijn zij een onderzoek gestart naar hoe biobased materialen toegepast kunnen worden als bouwmaterialen op grotere schaal, met als doel de bouwketen te inspireren en motiveren om op een andere manier (duurzamer) te bouwen.

Een starterswoning kan worden opgeschaald door de toepassing van een circulaire bouwmethode waarin een maatsysteem wordt gehanteerd. De woningen kunnen gerepeteerd worden doordat de begane grondvloer met de daarop geplaatste constructie en gevelopbouw identiek zijn. Om een dynamisch beeld te creëren worden er verschillende gevelafwerkingen en gevarieerde prefab daken toegepast. Deze kunnen zonder extra bewerkingen later gemonteerd worden op de identieke constructie.

Het onderzoek naar biobased materialen toont aan dat de materiaaleigenschappen een positieve invloed hebben op het creëren van een comfortabel binnenklimaat en het materiaalgebruik. Wanneer je bouwt met biobased materialen is het een vereiste om slim om te gaan waar je de materialen toepast. Veel biobased materialen hebben een akoestische, isolerende en vochtregulerende werking. Indien de materialen niet op de juist plek of met de juiste methode worden toegepast zal integriteit van het materiaal snel afnemen. Binnen de woningen voor starters zal er dan ook worden gebouwd met een dampopen constructie. De voordelen van een dampopen constructie is dat deze zal samenwerken met het materiaal en daardoor zal er binnen de woning een comfortabel binnenklimaat worden ervaren. Tevens zal het biobased materiaal een langere levensduur hebben.

De isolerende en akoestische werking van de materialen hebben als bijkomend voordeel dat de schil van de starterswoningen slanker kan worden ontworpen. Dit zorgt ervoor dat het materiaalgebruik binnen de bouw wordt gereduceerd en de uiteindelijke voetafdruk wordt verkleind.

Om de woningen beschikbaar te maken voor starters zullen deze slim worden ontworpen. Het budget van een starter ligt over het algemeen lager dan iemand die al eerder een huis heeft gekocht. De starterswoningen worden daarom compact ontworpen zodat de woning goedkoper kan worden aangeboden. Ruimte die zij missen in de woningen wordt gecompenseerd met een collectief programma in de wijk. Tevens fungeert het collectieve programma als een plek waar bewoners kunnen samen komen.

De starters zullen leven binnen een wooncommunity met een collectief programma. Het collectieve programma zal plaats vinden in twee community huizen. Een waar je samen komt en een waar je samen maakt. Daarnaast wordt de openbare ruimte ingericht voor verschillende activiteiten. Onder de woningen en tussen de bomen kunnen de bewoners samen komen met elkaar of familie en vrienden. Er kan gesport, gespeeld en ontspannen worden. Naast ontmoeten wordt er ook samen gemaakt en gedeeld. Samen met de medebewoners kan je gewassen kweken en is er een bouwplaats waar je bijvoorbeeld meubels kan maken. Met oog op koste besparing en duurzaam leven worden er in de wijk ook deel fietsen en auto’s aangeboden. Om de wooncommunity te laten slagen is het van belang dat het gebied logistiek juist wordt ingedeeld. Het hart van de wijk zal bestaan uit de twee collectieve huizen met daarom heen pleinen voor verschillende activiteiten. Het gebied wordt afgesloten met een schil van woningen. Naast dat de wijk een plek is voor de bewoners, is het ook een plek voor het gehele plangebied. Woningen worden onder andere op palen gezet om een open karakter te creëren die mensen uitnodigt om deel te nemen aan de community.

VALUE Magazine

We leven in een wereld gedomineerd door cijfers. Waarde drukken we uit in geld. En we laten steeds meer over aan de ‘vrije markt’: zorg en welzijn, onderwijs, kunst en cultuur. Maar van links en rechts, hoog en laag klinkt steeds luider dat dit systeem dat streeft naar oneindige groei, niet meer houdbaar is. Zelfs het World Economic Forum zegt: we hebben een Great Reset nodig. In het eenmalige VALUE Magazine volg je de zoektocht van drie millennials – Melodie Michel, Girma Segaar en Amber Bloos – naar hoe een nieuwe economie eruit zou kunnen zien. Welke waarden staan daarin centraal? Hoe komen we er? Wie zijn er al begonnen? En wat kunnen wij zelf doen?

Meer informatie:

Fytoremediatie

Het biobased huis bestaat niet alleen uit biobased en natuurlijke materialen, maar ook uit levende planten die een actieve rol spelen bij het reguleren van de temperatuur, het ondersteunen van de biodiversiteit en het reinigen van de omringende lucht, water en land. Planten die in onze achtertuin groeien en onze grond reinigen, kunnen uiteindelijk worden gebruikt als bouwmateriaal in onze huizen.

De omgeving van ons huis heeft een grote invloed op onze gezondheid en ons welzijn. Als we aan buurten denken, denken we meestal aan door mensen gemaakte structuren en gebieden waar mensen wonen en samenkomen. Buurten omvatten echter ook de aarde onder ons, de lucht om ons heen en natuurlijk al het leven dat om ons heen zoemt, dat wil zeggen onze niet-menselijke verwanten: planten, vogels, insecten en andere dieren die hetzelfde land met ons delen.

Industriële activiteiten zoals de verwerking van chemische en fossiele brandstoffen, samen met agrarisch afvalwater afkomstig van overmatig gebruik van kunstmest en pesticiden, behoren tot de belangrijkste oorzaken van bodemverontreiniging. In Nederland waren anno 2014 circa 250.000 locaties met verschillende gradaties van bodemverontreiniging. Daarvan waren 1.518 terreinen ernstig vervuild.

Het gebruik van planten en bodemmicrobiota (bacteriën en schimmels in de bodem) om verontreinigde grond en grondwater ter plaatse te reinigen, wordt fytoremediatie genoemd. Er zijn verschillende technieken waarbij verontreinigingen ofwel in wortels worden opgesloten of worden afgebroken tot eenvoudigere niet-toxische moleculen. Zodra deze planten deze verontreinigingen hebben opgenomen, rijst de vraag: “Wat doen we met deze planten?” Dit is iets dat nog steeds wordt onderzocht door wetenschappers. In de tussentijd zou een deel van deze planten kunnen worden gebruikt als bouwmateriaal in een biobased woning.

Er zijn enkele voorbeelden waar u fytoremediatie in actie kunt vinden. Tijdens een bezoek aan de Westergasfabriek in Amsterdam kun je zien hoe wilgenbomen zijn gebruikt om een ​​industrieterrein op te ruimen waar de bodem en het grondwater vervuild waren door een voormalige kolen- en gasfabriek die van 1885 tot begin jaren negentig in bedrijf was.

Een ander mooi voorbeeld van fytoremediatie in actie is de voormalige scheepswerf en afvalverbrandingsplaats, nu bekend als De Ceuvel. Sinds 2012 is de regeneratie van de site begonnen.

Een huis voor plant en dier: 7 tips

Verrassend veel dieren en planten wonen op en rondom onze huizen. De huismus, merel en fuut hebben zich aangepast aan de woonomgeving van de mens. Kruimels op het terras, bessen aan de struiken en vissen in de vijvers maken dat zij bij voorkeur dicht bij ons verblijven. Ook wilde stadsplanten, egels en dwergvleermuizen wonen in de buurt omdat de stad beschutting, warmte, veiligheid en voedsel biedt. 

Het liefst kruipt de natuur in oude huizen, met hun kieren, randjes en oneffenheden. De vleermuis kruipt via de open stootvoegen in de beschutte spouw, de huismus onder de dakpannen en mossen en kleine planten groeien op de kalkrijke mortel tussen de bakstenen. 

Onze nieuwe circulaire huizen zijn daarentegen strak gedetailleerd en stevig geïsoleerd. Een mooie en noodzakelijk ontwikkeling maar daardoor zijn er weinig aanhechtingspunten voor de natuur. We zullen een handje moeten helpen. 

Zeven tips

1-Zorg voor nestkasten. Geïntegreerd in de gevel, onder de dakrand of als onderdeel van het dak.

2- Demontabel bouwen of tijdelijke architectuur is geen probleem. Stadsnatuur is gewend aan een dynamische omgeving. Verandering is geen probleem mits plant en dier de tijd krijgen uit te wijken naar de buren.

3-Zorg voor minder kunstverlichting en laat dat wat nodig is naar beneden schijnen. Vleermuizen en vogels blijven ‘s nachts liefst onzichtbaar voor hun natuurlijke vijanden.

4-Maak van je tuin een extra buitenkamer. Met hagen als muren en groen wat uit de volle grond tegen de gevel omhoog kruipt.

5- Onthard straat en tuin. De bodem is het restaurant voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. De natuur zit onder je voeten en zorg ervoor dat het er kan krioelen.

6-Ontwerp met de natuur. Veel planten komen per ongeluk aanwaaien, een klein beetje bijsturen, zoals het weghalen van woekerende planten, is genoeg. 

7-Bedenk dat veel van de maatregelen voor ons als menselijke bewoners extra voordelen opleveren. Een grasdak zorgt voor een betere waterhuishouding. Groene gevels vangen fijnstof en zorgen daarmee voor gezondere lucht. Maar ook voor het gemoed: het is een genot vogels te horen fluiten of wilde bijen, libellen of vlinders in de tuin rond te zien fladderen. 

Wij zijn de natuur, leef en laat leven! 

Info & Contact

Ontdek meer!

Website:

Boeken:

 • Darwin in de Stad, Menno Schilthuizen, Atlas Contact, 2018
 • Designing for Biodiversity: a technical guide for new and existing buildings, Kelly Gunnell, Carol Wil-liams, Brian Murphy, 2013
 • First Guide to Nature Inclusive Design, Maike van Stiphout, 2019
 • Stadsecologie, de stedelijke omgeving als ecosysteem, Jelle Reumer (Natuurmuseum Rotterdam), 2000 
 • Stadsnatuur maken / Making Urban nature, Piet Vollaard, Jacques Vink en Niels de Zwarte, nai-010 publishers, 2017

London, starling gang – spreeuwen (foto: Tomos Brangwyn)

PhytoSync

PhytoSync is een open-source platform dat onderzoekers en ontwerpers samenbrengt voor de toepassing van fytoremediatie in stedelijke omgevingen. Fytoremediatieve planten hebben de potentie om op een natuurlijke wijze de grond, lucht en water te saneren van schadelijke stoffen. 

PhytoSync is een initiatief van de Scape Foundation en wordt ontwikkeld in samenwerking met Wageningen University & Research. Op dit moment is er nog geen internationale dataset van plantensoorten met dergelijke eigenschappen. De kennis is zeer gefragmenteerd. De Scape Foundation werkt met onder meer Wageningen University & Research aan PhytoSync; een open-source platform dat onder meer bestaat uit een database die op een visuele manier wordt ontsloten. PhytoSync wordt als platform gelanceerd in 2022.

Dit platform  is bedoeld om onderzoekers, ontwerpers en ontwikkelaars samen te brengen om de toepassing van fytoremediatie in stedelijke omgevingen te stimuleren. Een mooi voorbeeld in De Ceuvel in Amsterdam, ook een van de samenwerkende partners binnen het onderzoek. Ook in de Rode Tuin van de Exploded View: Beyond Building is een fytoremediatieve plantenselectie te zien. 

De bodem is in Nederland op ongeveer 250.000 plekken ernstig vervuild.

Fytoremediatieve planten 

Fytoremediatieve planten, ook wel hyperaccumulatoren, nemen vervuiling op door hun wortels. Deze stofjes, zoals metalen en chemicaliën worden vervolgens afgebroken of opgenomen in de bio biomassa van de plant. De biomassa van de planten biedt hiermee de potentie om verontreiniging vast te zetten in bouwmaterialen. Ook zouden kostbare grondstoffen via ‘phyto mining’ principes uit de biomassa onttrokken kunnen worden. Dit wordt in de loop van 2021 verder onderzocht in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.  

Fytoremediatie is een technologie waarbij plantensoorten worden gebruikt om het milieu te zuiveren van verontreinigende stoffen. Zo wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van planten om door de industrie met zware metalen verontreinigde grond te saneren. De technologie wordt beschouwd als niet-invasief en kosteneffectief in vergelijking met andere methoden om het milieu te reinigen. Dit biedt een natuurlijk alternatief voor ecologisch zwaar drukkende methoden van sanering, zoals grondafgravingen.

De verontreiniging in de bodem is voor het oog vaak onzichtbaar, maar heeft wel degelijk een enorme impact op onze levens, zowel vanuit sociaal, ecologisch en economisch oogpunt. De impact op onze gezondheid varieert van buiten spelende kinderen die in contact komen met chemische stoffen, tot de opname van zware metalen in het voedsel dat in de stadse omgeving gekweekt wordt, tot de luchtgebonden stoffen die iedereen inademt. Ecologisch gezien is er een directe link tussen deze verontreiniging en de biodiversiteit in de stad. Ook de economische groei wordt geremd door bodemvervuiling. Een concreet voorbeeld is te vinden in de bouwsector. Verontreinigde gronden liggen soms jaren braak, omdat ze niet ontwikkeld kunnen worden. Hierdoor lopen bijvoorbeeld gemeenten en havenbedrijven inkomsten mis, terwijl projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties niet kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar commercieel en sociaal vastgoed. 

Streekbouwmethode

Bouwtuin zet zich in voor radicale verduurzaming van de (zelf)bouwketen en (her)ontwikkelt betaalbare circulaire bouwmethoden en -producten die een hybride toepassing van natuurlijke materialen in de architectuur mogelijk maken. De natuurlijke materialen verwerkt tot demontabele (prefab) bouwelementen, zoals gevels en daken. Zo kunnen de grondstoffen weer terugkeren naar het landschap waar ze vandaan komen en voeding vormen voor de aanwas van een nieuwe generatie materialen. 

Gemaakt van

De grondstoffen zijn onder te brengen in drie basiscategorieën: 

 • Aarde
 • Hout
 • Vezels. 

Er worden hiervoor natuurlijke reststromen uit de regio gebruikt, die vrijkomen bij landbouwactiviteiten (o.a. zand, klei, stro) of bij natuurbeheer (o.a. hout, twijgen, riet), maar er worden ook gecultiveerde bouw gewassen (o.a. hennep, vlas) toegepast.

Tevens gebruikt Bouwtuin biobased verbindingsmiddelen, zoals houten deuvels en vlastouw, maar schuwen de toepassing van her te gebruiken technische verbindingsmiddelen niet. 

Facts

RIET
Riet is een typisch Nederlands bouwmateriaal, het groeit goed in waterrijke omgevingen. Tegenwoordig echter is zo’n 70% van alle rieten daken in Nederland gedekt met Chinees riet. Het riet is van goede kwaliteit en is per m2 dak zo’n €10,- goedkoper. Aangezien het rietsnijden een arbeidsintensief proces is is het voor Nederlandse rietsnijders lastig om met het Chinese riet te concurreren (bron: rietdekker René Aasman).

AARDE
In Nederland komt door grondverzet voor o.a. natuurontwikkeling en bouwprojecten, naar schatting jaarlijks circa 40 tot 45 miljoen ton schone en licht verontreinigde grond en baggerspecie vrij, welke conform wet en regelgeving direct kan worden hergebruikt en ingezet als grondstof voor verschillende vormen van aarde bouw (meldpunt Besluit Bodemkwaliteit- Bbk)

HOUT
Slechts 10% van een boom wordt gebruikt als kwaliteitshout voor de bouw. Een groot deel van het hout krijgt een laagwaardiger toepassing, bijvoorbeeld als grondstof voor de papier- of luciferindustrie. 

Het belang van lokaal

Bouwtuin werkt vanuit een regionale waardeketen, bestaande uit leveranciers van natuurlijke grondstoffen (o.a. boeren, natuurbeheerders, grondverzetbedrijven) en ambachtelijk makers, waardoor we de oorsprong kennen van de materialen die we toepassen. Deze manier van werken hebben is ontwikkeld tijdens het actieonderzoek in de regio Hilversum en de Gooi- & Vechtstreek. Hier werd gezocht naar de (on)mogelijkheden van de herintroductie van natuurlijk materiaalgebruik. Aan de hand van een serie gevel workshops werd gezocht naar de essentie van de verschillende materialen (aarde, hout en riet) en het architectonische palet van de streek.

Productieproces 

Bouwtuin hanteert een low-tech bouwmethode, waarbij het rauwe materiaal in een zo puur mogelijke vorm geassembleerd wordt binnen prefab bouwelementen. Deze aanpak maakt het mogelijk telkens andere combinaties te maken, inspelend op de mogelijkheden van een regio. 

 • Stap één is het verkrijgen van natuurlijke grondstoffen: 
 • Aarde (zand,klei, leem): grondverzetbedrijven
 • Hout: natuurbeheerders
 • Vezels (stro, riet, lisdodde): boeren/natuurbeheerders
 • Met het hout worden de dragers van het bouwsysteem gemaakt en met de vezels en aarde de invulling en afwerking hiervan.
 • De onderdelen zijn losmaakbaar en kunnen terugkeren in de natuurlijke cyclus via compostering.

Toegepast

De Bouwtuin-methode, is gericht op het assembleren van gevels en daken. De methode is zeer geschikt voor kleinschalige woningbouw in landelijke streken, maar kan ook toegepast worden in een meer stedelijke context. en op die manier lokale kleur en karakter geven aan nieuwe of bestaande woonbuurten of stadsranden. Een voorbeeld van de toepassing van de verschillende soorten natuurlijke grondstoffen als gevelmateriaal is onze Bouwtuin-tentoonstellingswand die momenteel bij de Groene Afslag in Laren te zien is.

Milieu-impact

De exacte impact van onze Bouwtuin-methode is nog niet gekwantificeerd, maar op basis van de volgende kenmerken is er een positieve impact:

 • Door de regionale waardeketen en beperkt transport is de CO2-uitstoot teruggebracht.Het gebruik van reststromen die anders verbrand worden voorkomt CO2-uitstoot.
 • Bomen en gewassen als riet, stro en hennep nemen CO2 op. 
 • Een nat gewas als riet gaat veenbodemoxidatie tegen en draagt bij aan waterzuivering en -berging.
 • Voor de productie van aardstenen en stuc wordt geen externe energie gebruikt. Het materiaal wordt aan de lucht gedroogd. 
 • De onderdelen zijn losmaakbaar en kunnen terugkeren in de natuurlijke cyclus via compostering.
 • ‘Bouwtuinkunde’ draagt bij aan betekenisvolle banen en een gezonde bouwcultuur.

Goed om te weten!

De Bouwtuin-methode heeft een open en low-tech karakter en maakt custom-made toepassingen van regionale natuurlijke materialen op een betaalbare manier mogelijk. De losmaakbare prefab elementen bieden ruimte voor (regionale) variatie en dragen bij aan herkenbare en waardevolle streek architectuur. De eenvoud van de methode maakt het mogelijk voor opdrachtgevers om zelf mee te bouwen, waardoor kosten kunnen worden bespaard.

Groeimogelijkheden

Bouwtuin ziet veel potentie in de toepassing van haar diensten voor kleinschalige woningbouw in de context van stadsrand verdichting, het landelijke gebied of gevelrenovatie van naoorlogse woningbouw. De betrouwbaarheid ten aanzien van de beschikbaarheid van het regionale materiaal is nog een pijnpunt en kan door het aangaan van lange termijn samenwerkingsverbanden worden georganiseerd. Ter opschaling en als stip op de horizon ziet stichting Bouwtuin het voor zich te transformeren naar een op regionale leest geschoeide Bouwtuin-coöperatie van boeren, natuurbeheerders, bouwers en ontwerpers in de geest van coöperatieve Landbouwersbanken aan het begin van de 20e eeuw.  

contact

ReLife

ReLife is opgericht met als doel het gevecht aan te gaan tegen uitstoot van CO2, de strijd aan te gaan tegen pesticiden en grondvervuiling én ecologische en natuurlijke alternatieven bieden in de bouwwereld.

Wist je al dat het planten van hennep bijdraagt aan de strijd tegen deze problemen? De hennepplanten kunnen een grote hoeveelheid CO2 opnemen, ze groeien zo snel dat er geen sprake van onkruid is, door de fytoremediatie zuivert de plant de grond en de hennep scheven kunnen later als isolatie gebruikt worden die bovendien tot zestien uur de hitte van de zon kan tegenhouden onder je dak.

Contact & Info