Ontwikkelen met en voor de natuur

BPD bouwfonds gebiedsontwikkeling

In 2021 is BPD opnieuw partner van de Embassy of Circular & Biobased Building (onderdeel van World Design Embassies, een programma van Dutch Design Foundation). 

Door het partnership levert BPD een bijdrage aan het onderzoek naar de mogelijkheden van biobased materialen en circulaire methodieken zoals losmaakbaarheid, modulariteit en urban mining en waar mogelijk wordt dit verbonden met concrete opgaves in de gebiedsontwikkeling van BPD. Zo wordt de toepasbaarheid van biobased materialen verkent op gebiedsniveau in het Hanzekwartier in de Spoorzone in Zwolle. Voor de gebiedsontwikkeling Kloostergoed Theresia in Vught betreft het een circulair en biobased community gebouw dat in samenwerking met Avans Hogeschool en TU Eindhoven wordt ontwikkeld.

Natuurinclusief ontwikkelen

Natuurinclusief ontwikkelen slaat de brug tussen twee grote opgaven van vandaag: de enorme vraag naar woningen, en de noodzaak om de biodiversiteit – buiten én binnen de stad – te beschermen. Als we slim bouwen met de natuur, kunnen we die natuur inzetten om het wooncomfort te verbeteren en onze leefomgeving aan te passen aan de klimaatverandering. Voorbeeldje: was een dwergvleermuis vroeger vooral een stoorzender, nu weten we dat één vleermuis drieduizend muggen per nacht eet. In een klimaatadaptieve, waterrijke omgeving is dat belangrijk voor het wooncomfort. ‘We weten inmiddels veel meer over flora en fauna, over ecosystemen’, zegt Van Gelderen. ‘Dus weten we ook beter welke plekken in de stad belangrijk zijn. Daardoor kunnen we er bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening mee houden.’ Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen is een speerpunt in de duurzaamheidsstrategie van BPD. Als het maar even kan, worden natuur- en groenwaarden omarmd en verrijkt. Een goed voorbeeld is Haverleij, waar slechts 10 procent van het areaal bebouwd is. Een vrij saai agrarisch landschap met beperkte biodiversiteit is hier omgeturnd tot een bont geheel van landschapstypen met veel meer biodiversiteit. In de kastelen Heesterburgh en Oeverhuijze heeft BPD in overleg met Vogelbescherming Nederland gekeken waar neststenen voor vogels en vleermuizen kunnen worden ingemetseld.

Kloostergoed Theresia laat mooi zien hoe natuurinclusief ontwikkelen er in de praktijk uitziet. 

Kloostergoed Theresia (Vught) wordt afgestemd op de mens én de natuur, dankzij parkachtige lanen, een ongerepte bosrand en planten die insecten en vogels aantrekken. Op veel plekken mag de natuur hier helemaal zijn gang gaan. ‘Bij het stedenbouwkundig plan hebben we al vroegtijdig een ecoloog betrokken om flora- en faunaonderzoek te doen, dus nog vóór de landschapsarchitect aan het werk ging,’ zegt locatiemanager Marc Rijs van BPD, nauw betrokken bij deze plannen. ‘Dit gaat verder dan een paar nestkasten plaatsen. Er ligt een stevige filosofie aan ten grondslag. En hoe eerder je daarmee begint, hoe beter het is. Het landschap en de aanwezige soorten zijn het uitgangspunt van de gebiedsontwikkeling. De vraag is: welke biotopen zijn er nu, en hoe kunnen we die versterken of verrijken? Uiteindelijk wordt zo’n wijk een gebied waar beschermde diersoorten én mensen samen leven. Ze moeten het samen zien te vinden.’

Meer informatie