Fytoremediatie

Fatema Baheranwala, Naturecentric

Het biobased huis bestaat niet alleen uit biobased en natuurlijke materialen, maar ook uit levende planten die een actieve rol spelen bij het reguleren van de temperatuur, het ondersteunen van de biodiversiteit en het reinigen van de omringende lucht, water en land. Planten die in onze achtertuin groeien en onze grond reinigen, kunnen uiteindelijk worden gebruikt als bouwmateriaal in onze huizen.

De omgeving van ons huis heeft een grote invloed op onze gezondheid en ons welzijn. Als we aan buurten denken, denken we meestal aan door mensen gemaakte structuren en gebieden waar mensen wonen en samenkomen. Buurten omvatten echter ook de aarde onder ons, de lucht om ons heen en natuurlijk al het leven dat om ons heen zoemt, dat wil zeggen onze niet-menselijke verwanten: planten, vogels, insecten en andere dieren die hetzelfde land met ons delen.

Industriële activiteiten zoals de verwerking van chemische en fossiele brandstoffen, samen met agrarisch afvalwater afkomstig van overmatig gebruik van kunstmest en pesticiden, behoren tot de belangrijkste oorzaken van bodemverontreiniging. In Nederland waren anno 2014 circa 250.000 locaties met verschillende gradaties van bodemverontreiniging. Daarvan waren 1.518 terreinen ernstig vervuild.

Het gebruik van planten en bodemmicrobiota (bacteriën en schimmels in de bodem) om verontreinigde grond en grondwater ter plaatse te reinigen, wordt fytoremediatie genoemd. Er zijn verschillende technieken waarbij verontreinigingen ofwel in wortels worden opgesloten of worden afgebroken tot eenvoudigere niet-toxische moleculen. Zodra deze planten deze verontreinigingen hebben opgenomen, rijst de vraag: “Wat doen we met deze planten?” Dit is iets dat nog steeds wordt onderzocht door wetenschappers. In de tussentijd zou een deel van deze planten kunnen worden gebruikt als bouwmateriaal in een biobased woning.

Er zijn enkele voorbeelden waar u fytoremediatie in actie kunt vinden. Tijdens een bezoek aan de Westergasfabriek in Amsterdam kun je zien hoe wilgenbomen zijn gebruikt om een ​​industrieterrein op te ruimen waar de bodem en het grondwater vervuild waren door een voormalige kolen- en gasfabriek die van 1885 tot begin jaren negentig in bedrijf was.

Een ander mooi voorbeeld van fytoremediatie in actie is de voormalige scheepswerf en afvalverbrandingsplaats, nu bekend als De Ceuvel. Sinds 2012 is de regeneratie van de site begonnen.