Health

Wil je een gezonde of een ongezonde woning? Dat zou de echte vraag moeten zijn als we het hebben over duurzaam bouwen. Duurzame woningen hebben immers zowel fysiek als mentaal een positief effect op mens en omgeving, maar dat wordt nog te vaak vergeten in het debat. 

Je huis isoleren en bouwen met biobased materiaal zorgt voor een veel gezonder, dampopen binnenklimaat en minder nood aan airco en verwarming. Planten in je woning zuiveren de lucht beter dan een ventilatiesysteem. De juiste planten in je tuin reinigen de grond, houden water vast en geven je voedsel, liefde en rust. Daarnaast heeft het verwerken van biobased materialen ook geen schadelijke impact op de gezondheid van de bouwers zelf. 

Gezondheid van materialen en methodes
Duurzame materialen zijn gezonde materialen. Ze houden CO2 vast, zijn vochtregulerend, zuiveren water of lucht, laten een huis ademen en hebben per materiaal nog unieke andere eigenschappen. We zouden bij elk bouwmateriaal ook de positieve en negatieve effecten voor de mens en natuur moeten vermelden zodat consumenten kunnen zien hoe groot het verschil is tussen biobased en traditionele materialen.

Gezondheid van bouwers en bewoners
Bouwen met duurzame materialen is vele malen minder giftig dan met traditionele bouwmaterialen en dus veel gezonder voor de bouwers zelf. Daarnaast is al veelvuldig aangetoond dat huizen die gebouwd en/of geïsoleerd zijn met duurzame materialen een veel gezonder binnenklimaat hebben dan traditionele woningen. 

Ook hebben verschillende studies aangetoond dat alleen al de dagelijkse aanblik van groen een mens ontzettend goed doet. Biofilische architectuur speelt hier heel erg op in. In een biofilische omgeving wordt de natuurlijke intuïtie van mensen geactiveerd. Mensen zijn alerter, meer op hun gemak, ervaren minder stress en functioneren beter. Het welzijn stijgt, men kan zich beter concentreren en is dus productiever. 

Gezondheid van steden en natuur
Als we anders gaan bouwen kunnen we steden creëren die zorgen voor een betere luchtkwaliteit, minder droogte, minder wateroverlast en een uitgebreide biodiversiteit. Ook gekend als gezonde steden. 

 Lees hieronder verhalen en voorbeelden die de effecten van duurzame materialen en methodes op de gezondheid van bouwers en bewoners belichten.