In het Groen

Sam Mosch & Luna Abbring, HvA

In het Groen is een toonbeeld hoe er in de toekomst gezonder (duurzamer) gebouwd en gewoond kan worden. De compacte, en daardoor betaalbare, starterswoning is gebouwd met een circulaire bouwmethode en biobased materialen. In het collectieve hart van de wijk komt men samen om te maken en te delen.

In het Groen is het de uitkomst van het afstudeeronderzoek van Luna Abbring en Sam Mosch. Het onderwerp is voortgekomen uit een persoonlijk probleem, namelijk het vinden van een woning als starter in de huidige woningmarkt, en nieuw ontwikkelde fascinatie, het bouwen van woningen met gezonde en eerlijke materialen. In samenwerking met Biobased Creations zijn zij een onderzoek gestart naar hoe biobased materialen toegepast kunnen worden als bouwmaterialen op grotere schaal, met als doel de bouwketen te inspireren en motiveren om op een andere manier (duurzamer) te bouwen.

Een starterswoning kan worden opgeschaald door de toepassing van een circulaire bouwmethode waarin een maatsysteem wordt gehanteerd. De woningen kunnen gerepeteerd worden doordat de begane grondvloer met de daarop geplaatste constructie en gevelopbouw identiek zijn. Om een dynamisch beeld te creëren worden er verschillende gevelafwerkingen en gevarieerde prefab daken toegepast. Deze kunnen zonder extra bewerkingen later gemonteerd worden op de identieke constructie.

Het onderzoek naar biobased materialen toont aan dat de materiaaleigenschappen een positieve invloed hebben op het creëren van een comfortabel binnenklimaat en het materiaalgebruik. Wanneer je bouwt met biobased materialen is het een vereiste om slim om te gaan waar je de materialen toepast. Veel biobased materialen hebben een akoestische, isolerende en vochtregulerende werking. Indien de materialen niet op de juist plek of met de juiste methode worden toegepast zal integriteit van het materiaal snel afnemen. Binnen de woningen voor starters zal er dan ook worden gebouwd met een dampopen constructie. De voordelen van een dampopen constructie is dat deze zal samenwerken met het materiaal en daardoor zal er binnen de woning een comfortabel binnenklimaat worden ervaren. Tevens zal het biobased materiaal een langere levensduur hebben.

De isolerende en akoestische werking van de materialen hebben als bijkomend voordeel dat de schil van de starterswoningen slanker kan worden ontworpen. Dit zorgt ervoor dat het materiaalgebruik binnen de bouw wordt gereduceerd en de uiteindelijke voetafdruk wordt verkleind.

Om de woningen beschikbaar te maken voor starters zullen deze slim worden ontworpen. Het budget van een starter ligt over het algemeen lager dan iemand die al eerder een huis heeft gekocht. De starterswoningen worden daarom compact ontworpen zodat de woning goedkoper kan worden aangeboden. Ruimte die zij missen in de woningen wordt gecompenseerd met een collectief programma in de wijk. Tevens fungeert het collectieve programma als een plek waar bewoners kunnen samen komen.

De starters zullen leven binnen een wooncommunity met een collectief programma. Het collectieve programma zal plaats vinden in twee community huizen. Een waar je samen komt en een waar je samen maakt. Daarnaast wordt de openbare ruimte ingericht voor verschillende activiteiten. Onder de woningen en tussen de bomen kunnen de bewoners samen komen met elkaar of familie en vrienden. Er kan gesport, gespeeld en ontspannen worden. Naast ontmoeten wordt er ook samen gemaakt en gedeeld. Samen met de medebewoners kan je gewassen kweken en is er een bouwplaats waar je bijvoorbeeld meubels kan maken. Met oog op koste besparing en duurzaam leven worden er in de wijk ook deel fietsen en auto’s aangeboden. Om de wooncommunity te laten slagen is het van belang dat het gebied logistiek juist wordt ingedeeld. Het hart van de wijk zal bestaan uit de twee collectieve huizen met daarom heen pleinen voor verschillende activiteiten. Het gebied wordt afgesloten met een schil van woningen. Naast dat de wijk een plek is voor de bewoners, is het ook een plek voor het gehele plangebied. Woningen worden onder andere op palen gezet om een open karakter te creëren die mensen uitnodigt om deel te nemen aan de community.