Neighbourhoods

Af en toe een duurzaam huis neerzetten zet geen zoden aan de dijk. We creëren pas impact als we hele wijken (om)bouwen. De vraag is dan: Hoe zien die wijken eruit? Hoe groen zijn ze? Hoe maken we ze echt circulair en betekent meer groen ook meer samen? Dankzij innovaties in waterverwerking, groendaken, grondzuivering en oogstmuren zullen wijken straks niet alleen minder vervuilen, ze zullen bijdragen aan een betere en inclusievere leefomgeving voor mens, dier en natuur.

De Groene Stad
Dat steden minder moeten vervuilen is helder. Maar we kunnen nog een stap verder gaan en de gebouwen zelf laten bijdragen aan meer biodiversiteit, betere wateropvang, schonere lucht en meer groen. In groene steden combineren we technologische innovaties met een liefde voor meer natuur.

Het nieuwe wonen
Hoe gaan we wonen in de duurzame toekomst? Gaan we onze woningen makkelijk kunnen krimpen en uitbreiden? Gaan we onze woningen kunnen verplaatsen? Zijn we nog de eigenaar en van wat? Wonen we alleen of juist meer samen dan ooit? 

Groen is samen doen
Meer groen klinkt geweldig en vooral noodzakelijk maar wat betekent dat voor onze samenleving op sociaal gebied? Is meer groen ook meer samen (zorg dragen )? Hoe ziet onze groene publieke ruimte eruit? Wie is er verantwoordelijk voor al dat groen en dat circulaire doen? En wat is onze rol in dit alles? 

Klik hieronder voor meer info, verhalen en verbeelding.