Lisdodde teelt voor de bouw

Better Wetter

Het project Better Wetter streeft naar een gezonder en duurzamer watersysteem in het veenweidegebied in Noordoost-Friesland. Ze hebben verschillende projecten en diverse proefvelden waarop geëxperimenteerd wordt met het telen van lisdodde. Deze natte teelt zou een nieuw deel van het verdienmodel kunnen zijn voor boeren in natte gebieden.

Lisdodde als isolatie

Onder andere bouwgroep Dijkstra Draisma houdt zich bezig met de toepassing van lisdodde in de bouw. Coen Verboom van Dijkstra Draisma rekende uit dat van een hectare lisdodde ongeveer twintig tot veertig woningen van isolatiemateriaal kunnen worden voorzien. Zelf hebben zij onlangs 10 hectare aan veengrond gekocht om deze te kunnen gebruiken voor de verwerking tot isolatiemateriaal.

Tegengaan van bodemdaling

Het huidige waterbeheer in landbouwgebieden is vooral gericht op het laag houden van waterpeilen. Door klimaatverandering wordt de bodem echter alleen maar natter. De bodemdaling in veengebieden en uitputting van de grondstoffen door de huidige landbouw, zorgen er voor dat deze manier van bodembeheer niet toekomstbestendig is. Hiervoor worden in het programma Better Wetter nieuwe vormen van waterbeheer onderzocht.

Meer informatie: