Farming

De landbouw wordt de materiaal leverancier van de bouw. We zijn aan het einde gekomen van een heel succesvol maar ontzettend vervuilend landbouwbeleid. Dat wil niet zeggen dat we aan het einde gekomen zijn van de boer. Integendeel. De scheiding tussen stad en platteland, tussen steen en natuur wordt in de duurzame wereld opgeheven en de boer wordt naast voedselproducent ook materiaal producent. Zowel in hergebruik van oogstafval als in het kweken van de juiste gewassen, schimmels en algen zit er een nieuw, duurzaam verdienmodel waarvan, mits goed ingericht,  iedereen in de keten kan profiteren.  

We zien ook dat er naast een permanent landgebruik,  steeds meer braakliggende gronden tijdelijk worden ingevuld als kweek- en oogstplekken. Stad, natuur en landbouw komen net als mens, dier en groen weer meer en meer bijeen. 

De cirkel is rond
In de circulaire wereld zijn er geen reststromen meer, alles krijgt steeds opnieuw een plek in de keten. Hoe kunnen we de huidige reststromen al beter gaan benutten? En hoe bouwen we een weg naar een volwaardige circulaire landbouw? 

Er zit brood in Biobased
Het overgrote deel van de landbouwgrond in Nederland staat ten dienste van de veeteelt. We zien echter het einde van de intensieve veeteelt naderen. Traditionele landbouw dreigt in crisis te raken met als grootste slachtoffer de boer. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Door meer in te zetten op biobased materialen, CO2 opslag, biodiversiteit en alternatieve voeding gloort er een nieuw en duurzaam verdienmodel voor de landbouw.

Boer en Bos in Huis
Wij wonen in de stad, de boer op het platteland en de dieren in het bos. Zo lijkt het steeds meer verdeeld te zijn. Maar dat is zonde. Door meer in te zetten op groene steden, biodiversiteit en technologische innovaties komen natuur en boer meer de stad in. Onze gebouwen zijn er dan niet enkel voor mensen maar ook voor insecten, dieren, planten en groenten.

Klik hieronder voor meer info, verhalen en verbeelding