PhytoSync

SCAPE FOUNDATION / UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM / WAGENINGEN UNIVERSITEIT / STADSWENDE / VERENIGING DE CEUVEL

PhytoSync is een open-source platform dat onderzoekers en ontwerpers samenbrengt voor de toepassing van fytoremediatie in stedelijke omgevingen. Fytoremediatieve planten hebben de potentie om op een natuurlijke wijze de grond, lucht en water te saneren van schadelijke stoffen. 

PhytoSync is een initiatief van de Scape Foundation en wordt ontwikkeld in samenwerking met Wageningen University & Research. Op dit moment is er nog geen internationale dataset van plantensoorten met dergelijke eigenschappen. De kennis is zeer gefragmenteerd. De Scape Foundation werkt met onder meer Wageningen University & Research aan PhytoSync; een open-source platform dat onder meer bestaat uit een database die op een visuele manier wordt ontsloten. PhytoSync wordt als platform gelanceerd in 2022.

Dit platform  is bedoeld om onderzoekers, ontwerpers en ontwikkelaars samen te brengen om de toepassing van fytoremediatie in stedelijke omgevingen te stimuleren. Een mooi voorbeeld in De Ceuvel in Amsterdam, ook een van de samenwerkende partners binnen het onderzoek. Ook in de Rode Tuin van de Exploded View: Beyond Building is een fytoremediatieve plantenselectie te zien. 

De bodem is in Nederland op ongeveer 250.000 plekken ernstig vervuild.

Fytoremediatieve planten 

Fytoremediatieve planten, ook wel hyperaccumulatoren, nemen vervuiling op door hun wortels. Deze stofjes, zoals metalen en chemicaliën worden vervolgens afgebroken of opgenomen in de bio biomassa van de plant. De biomassa van de planten biedt hiermee de potentie om verontreiniging vast te zetten in bouwmaterialen. Ook zouden kostbare grondstoffen via ‘phyto mining’ principes uit de biomassa onttrokken kunnen worden. Dit wordt in de loop van 2021 verder onderzocht in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.  

Fytoremediatie is een technologie waarbij plantensoorten worden gebruikt om het milieu te zuiveren van verontreinigende stoffen. Zo wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van planten om door de industrie met zware metalen verontreinigde grond te saneren. De technologie wordt beschouwd als niet-invasief en kosteneffectief in vergelijking met andere methoden om het milieu te reinigen. Dit biedt een natuurlijk alternatief voor ecologisch zwaar drukkende methoden van sanering, zoals grondafgravingen.

De verontreiniging in de bodem is voor het oog vaak onzichtbaar, maar heeft wel degelijk een enorme impact op onze levens, zowel vanuit sociaal, ecologisch en economisch oogpunt. De impact op onze gezondheid varieert van buiten spelende kinderen die in contact komen met chemische stoffen, tot de opname van zware metalen in het voedsel dat in de stadse omgeving gekweekt wordt, tot de luchtgebonden stoffen die iedereen inademt. Ecologisch gezien is er een directe link tussen deze verontreiniging en de biodiversiteit in de stad. Ook de economische groei wordt geremd door bodemvervuiling. Een concreet voorbeeld is te vinden in de bouwsector. Verontreinigde gronden liggen soms jaren braak, omdat ze niet ontwikkeld kunnen worden. Hierdoor lopen bijvoorbeeld gemeenten en havenbedrijven inkomsten mis, terwijl projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties niet kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar commercieel en sociaal vastgoed.