Philips MyCreation

De kap is 3D-geprint van gebruikte visnetten die rechtstreeks zijn verzameld in havens aan de kust van Cornwall. Door het materiaal opnieuw te gebruiken, kunnen deze ‘spooknetten’ uit de zee worden gehouden.

Afgedankte visnetten vormen 46% van de Great Pacific Garbage Patch

Gemaakt van

De kap is gemaakt van 100% gerecyclede polyamide visnetten. Deze netten zijn afkomstig uit 12 havens aan de kust van Cornwall in Engeland.

Productieproces

 • De netten worden verzameld en schoongemaakt.
 • De netten worden in kleine stukjes gehakt en versnipperd.
 • Dit wordt vervolgens geëxtrudeerd tot filament, dat houdt in dat het verwerkt en vervormd wordt naar een printklaar materiaal.
 • Vervolgens gebruikt Signify het filament voor 3D-printen.

Milieu-impact

• Door de visnetten te upcyclen komen zij niet op de afvalberg terecht
• Door de visnetten te upcyclen wordt ook voorkomen dat ze in de zee terecht komen
• Minder transport door printen en ontworpen in lokale hubs in Europa 
• De lamp wordt op aanvraag gemaakt, dus er is geen overproductie

Goed om te weten!

De natuurlijke onregelmatigheden en doorschijnendheid creëren een prachtig verloop lichteffect wanneer het licht aan is. Het gebruik van 3D-printen daagde Signify’s normale ontwerpproces uit en bracht nieuwe mogelijkheden om met gerecyclede materialen te werken. Er werden vormen en texturen gecreëerd die uniek zijn voor het 3D-printproces.

Groeimogelijkheden

De uitdaging is om genoeg van dit specifieke materiaal te hebben. Hoewel er vele tonnen visnetten beschikbaar zijn, hebben ze niet allemaal de doorschijnendheid en kleur van dit materiaal. Daarnaast zijn de machines om de netten te verwerken nog niet wijdverbreid.

Info & contact

Circulaire tegels geplaatst met losmaakbare hechtleem

Tegels (keramiek) worden gemaakt van natuurlijke grondstoffen zoals klei, veldspaat, zand en anorganische pigmenten. Klei die eenmaal gebakken is wordt nooit meer klei, maar deze tegel kan aan het eind van gebruik volledig hergebruikt worden in Mosa’s eigen proces of in een proces elders. Dat zorgt voor een circulair product. Om het proces verder te verduurzamen doet Mosa in samenwerking met Claytec en Ekoplus onderzoek naar biobased hechtleem, waarbij wordt onderzocht hoe de tegel zonder schade losgemaakt kan worden en als schoon product opnieuw verwerkt kan worden. Losmaakbaarheid en toepassen van niet schadelijke hechtingen is nog een grote opgave in de  bouw. 

Gemaakt van

Tegels (keramiek) worden gemaakt van natuurlijke grondstoffen zoals klei, veldspaat, zand en anorganische pigmenten.

Productieproces

De tegel wordt gebakken op een temperatuur van ongeveer 1200 graden celcius. 

Toegepast

Deze designtegels kunnen zowel op de vloer als op de wand geplaatst worden. Ze zijn geschikt voor zwaarbelopen ruimtes en voor ruimtes met veel water, zoals badkamers. Ze kunnen ook buiten worden toegepast op een terras of aan de gevel.

Core Solids 5118 Rust Red

Milieu-impact

Deze tegel is C2C Gold versie 3.0 gecertificeerd. Dit betekent o.a. dat het product uit veilige grondstoffen bestaat en dat er geen giftige stoffen uitdampen tijdens gebruik.

Groeimogelijkheden

Mosa is onderweg naar C2C Gold versie 4.0, daarvoor is ‘design for disassembly’ een eis: hoe kunnen we onze tegels zo bevestigen dat ze ook weer gemakkelijk uit een gebouw kunnen worden gehaald? Dit kan bijvoorbeeld met technische oplossingen zoals kliksystemen, lijmen, maar ook met de biobased hechtleem (leemlijm). Voordeel van biobased hechtleem is dat de tegel schoon uit een gebouw zou kunnen komen en daarmee direct geschikt is voor hergebruik. Tegels werden van oudsher in leem gelegd en was een veel voorkomende techniek. Leem is dan ook een snel hernieuwbaar materiaal dat zeer duurzaam is in vergelijking met de traditionele tegellijmen die nu worden toegepast.

Losmaakbaarheid is nog één van de grootste uitdagingen in de bouw. Mosa onderzoekt  in samenwerking met Claytec en Ekoplus hoe zij leem hechting kunnen gaan toepassen op hun tegelproducten.

Core Solids 5110 Basalt Grey

Contact

Geprinte bouwelementen uit de waterzuivering

In Nederland wordt jaarlijks 180.000 ton wc-papier door het toilet gespoeld en als afval verbrand. Met een speciale techniek wordt cellulose uit het rioolwater gefilterd en bewerkt door Recell Group. Met hun product Recell wordt cellulose inmiddels toegepast voor constructies, landbouw en chemische industrie. Zowel als additief, grondstof of eindproduct. Omlab 3D-print met een pasta die is samengesteld uit de circulaire reststromen cellulose, Kaumera en calciet.

Een transformatie van rioolwater naar geprinte steen

Het printmateriaal is gemaakt van:

 • 60% kalk uit het wateronthardingsproces door Aquaminerals
 • 5% cellulose dat is uitgezeefd tijdens zuivering van rioolwater
 • 5% kaumera en/of alginaat uit het Nereda-rioolwaterzuiveringsproces
 • 30% water
3d-printing de pasta

Productieproces

 • De grondstoffen worden gemengd zodat een stevige, kleiachtige pasta ontstaat. Deze pasta wordt ge-3dprint met een extrusieprintkop.
 • Voor het printen met de pasta moet de pasta worden gemengd en gehomogeniseerd (half uur per batch van 5 liter)
 • Daarna wordt het geprint (liter per half uur)
 • Eventueel wordt het nabehandeld met calciumchloraatoplossing (5 minuten)
 • Geforceerd drogen, zodat het object hard wordt (1 a 2 dagen)
 • Het resultaat is een ademend materiaal dat aanvoelt als steen of keramiek.
3D printed muurtje

Toegepast

Voor The Exploded View is het toilet 1:4 geprint. Maar er zijn ook voorbeelden van grote 1:1 projecten in de praktijk. Bekijk ze via de knop hieronder.

Ge-3dprint toilet in The Exploded View

Milieu impact

 • Er komen geen natuur-onvriendelijke materialen aan te pas
 • Helemaal gemaakt van reststromen teruggewonnen uit de waterzuivering, deze werden hiervoor grotendeels verbrand
 • Het materiaal wordt niet gebakken en is daardoor regenereerbaar

Health

Het is een ademend materiaal en heeft een positief effect op het binnenklimaat. De geprinte vorm zorgt voor extra ventilatie.

Groeimogelijkheden

Dit product is nog steeds in ontwikkeling en in afwachting van testresultaten. Voor productie op grote schaal zijn meer mensen, (bedrijven die opereren met) grotere printers, en co-investeerders nodig.

Een recente ontwikkeling is dat Omlab aan het experimenteren is met kleur voor het materiaal prototype. Dat laten zij zien in Coda Apeldoorn op 3 Juli 2021. Op dit moment komen de kleuren uit de rioolwaterzuivering en drinkwaterproductie, dit resulteert in verschillende kleuren grijs. Omlab is aan het werk met het gebruik van oker voor meer kleurschakeringen. Op dit moment onderzoeken ze hoe ze die kleur kunnen vervangen door een restroom zoals poederkool of coagulatieslib.

Daarnaast zijn ze bezig met het maken van een weerbestendige variant van het materiaal prototype.

Fysieke bouweigenschappen

Contact & info

Waterpasserende tegels van bagger

Elke zeven jaar wordt iedere waterweg in Nederland gebaggerd. Waterweg maakt na het winnen, drogen en zeven van de bagger een nieuw product: tegels. De bagger, gemengd met een binder, krijgt de harde vorm van een tegel door een speciale perstechniek. De tegels zijn waterpasserend — in tegenstelling tot veel andere tegels — waardoor regenwater de grond in kan zakken, en ze dus ook een klimaatadaptieve functie bieden.

Gemaakt van

Deze stenen zijn gemaakt van baggerspecie afkomstig uit Nederlandse waterwegen in combinatie met een beetje cement. In de nabije toekomst verwacht Waterweg een meer duurzame binder te kunnen gebruiken, gebaseerd op reststromen.

Productieproces

 • Alle waterwegen in Nederland worden gebaggerd.
 • De bagger die hierbij gewonnen wordt, wordt gerijpt (natuurlijk droog proces) en gezeefd om ongewenste deeltjes als plastic en glas te verwijderen.
 • Daarna wordt de bagger gemengd met cement.
 • Vervolgens wordt de bagger geperst tot een tegel waarna het moet uitharden.

Foto gemaakt door Jasmijn van der Linden

Bagger blijkt waardevoller dan je zou denken

Toegepast

De waterpasserende tegel is de eerst toepassing van dit materiaal. In de toekomst zou het materiaal gezien kunnen worden als alternatief voor beton. Waterweg heeft echter wel de voorkeur om hun materiaal in te zetten ter bevordering van de natuur.

Foto gemaakt door Jasmijn van der Linden

Milieu impact

 • De open structuur van deze waterpasserende tegel draagt bij aan een klimaatadaptieve stad. De tegels laten namelijk water door. Zo raken riolen niet overbelast maar kan hemelwater in de bodem zakken.
 • De perstechniek zorgt voor een energie besparend proces ten opzichte van het bakken van stenen, zoals we dat kennen van conventionele bakstenen. Op grote schaal kan dit tot wel 50% besparing t.o.v. de MKI (Milieukostenindicator) van betonstraatstenen opleveren.
 • Een reststroom, namelijk bagger, krijgt een hoogwaardige bestemming.
 • Een klinker of tegel gemaakt van bagger is lichter dan wanneer die van baksteen of beton gemaakt wordt, daardoor is er minder CO2 uitstoot tijdens de transport en is daardoor meer geschikt voor locaties die last hebben van bodemdaling.
Foto gemaakt door Jasmijn van der Linden

Groeimogelijkheden

 • Het materiaal is nog niet gecertificeerd.
 • Op dit moment bevat de tegel nog een beetje cement, de bedoeling is om dit te vervangen voor een circulair binder.
 • Waterweg is bezig met het opschalen van de productie, daarvoor zijn zij nog op zoek naar productiepartners.

Meer info en contact

ZOAK

De afkorting ZOAK staat voor Zeer Open Afval Keramiek, oftewel Zeer Open Afval Keramiek bestrating. Deze klinkers worden geproduceerd uit keramisch afval (95%) dat ontstaat bij het produceren van keramische tegels. Op deze manier krijgt dit afval een nieuw leven.

Door zijn capillaire werking helpt ZOAK actief mee aan de waterkringloop (Hydrologische Cyclus).

Gemaakt van 

 • 95% Afval Keramiek uit de (vooralsnog Chinese) fijn keramiek industrie

Toegepast

Het product ZOAK wordt landelijk toegepast als verharding voor bijvoorbeeld pleinen, wegen, voet/wandelpaden, en parkeerterreinen.

Milieu-impact

 • Het product ZOAK heeft een zeer gunstige footprint. Het heeft zelfs een lagere waarde dan een betonklinker.
 • Keramisch afval krijgt weer een bestemming.
 • De werking van dit product heeft een positieve bijdrage aan de waterkringloop, het neemt water snel op, houdt het water vast en laat het bij warmte weer verdampen.

Goed om te weten!

ZOAK is ook geluidsreducerend.

Groeimogelijkheden

 • Tilesystems heeft vooralsnog alleen het probleem dat het nu nog in China wordt geproduceerd. Er zijn in Europa geen juiste productlocaties die deze steen kunnen produceren. Achter de schermen is Tilesystems druk bezig om uiteindelijk een Europese productlocatie op te starten. 
 • Er is behoefte aan een Europese plant voor een betere footprint en lagere kostprijs. Maar om dit uiteindelijk te kunnen realiseren moet Tilesystems meters gaan maken!

Contact

Verzinkt bandstaal als dragende constructie

Deze lichte constructies en gevelprofiel systemen zijn demonteerbaar en herbruikbaar omdat alle verbindingen omkeerbaar zijn. Dit maakt hergebruik zeer gemakkelijk. Het produceren van deze demonteerbare constructies leidt tot aanzienlijke CO2-reductie in vergelijking met conventionele constructiemethodes. Het systeem wordt als totaaldienst aangeboden aan ontwikkelaars, beheerders en gebruikers van gebouwen, wat inhoudt dat het staal na gebruik weer wordt teruggenomen door de fabrikant, die er weer mee aan de slag kan.

Demonteerbare constructies vormen een belangrijke bouwsteen van de circulaire economie

n het station van Assen. De stalen Jansen Viss vliesgevel gaat naadloos over in de houten dakconstructie. Eén materiaal is biobased, het andere materiaal heeft een sterke draagkracht en een zeer lange levensduur. De sleutel tot circulariteit ligt in de verbinding met de circulaire bouwmethode “los maakbaarheid” zodat hergebruik een optie is in de toekomst. Samen bieden de materialen en methodes, mits goed ontworpen, een zeer duurzame oplossing voor de uitdagingen die we nu hebben in de gebouwde omgeving. Je zou het “Stimber Building Solutions kunnen noemen. (“Stout Bouw”/NL – “Stolz Bau”/DE –  “Boicier”/Fr).

Verzinkt bandstaal is een metaalmengsel van

 • IJzer
 • Koolstof
 • Zink

Toegepast

Staal als basismateriaal is zeker niet nieuw, de levensvatbaarheid en toepasbaarheid hiervan is bekend. Staal als basismateriaal is zeker niet nieuw, de eigenschappen en toepasbaarheid hiervan zijn bekend. Het gaat in deze methode echter niet zozeer om het materiaal maar over het principe van het aanbieden van circulaire prefab constructies die losmaakbare bouwmethodes en hergebruik van het staalmateriaal mogelijk maken. En dat is een slimme nieuwe manier om de levensduur en de gebruikscycli van het materiaal te verlengen. Dit wordt nu op kleine schaal toegepast. De dragende constructie kan in verschillende bouwkundige constructies worden toegepast. Slanke en hoge gevels zijn het handelsmerk van Jansen AG, maar dergelijke constructies worden ook toegepast in bijvoorbeeld tiny houses.

Milieu impact

 • De verbindingen in de constructie zijn losmaakbaar. Daardoor kan de constructie niet alleen uit elkaar gehaald worden voor hergebruik, maar de bestaande constructie kan daardoor ook uitgebreid worden voor een langere levensduur.
 • De technische levensduur van de constructie is bepaald op 100 jaar. Voor Jansen AG is het echter van groter belang dat de constructie inzetbaar is oneindig korte cycli.

Groeimogelijkheden

Als Jansen AG, een bedrijf dat marktleider is op het gebied van stalen ramen, deuren en gevels, kunnen we maar een deel van het probleem zelf oplossen.

Het begin van de staalketen (grondstoffen) moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld door de winning van grondstoffen te verduurzamen en door te werken met hernieuwbare energie bij de productie van staal. Wat we echter wel weten uit de LCA-berekeningen is dat wanneer ijzer staal is geworden, het een hoog hergebruikpotentieel heeft vanwege de lange levensduur van het materiaal.

Samen met onze klanten zorgt Jansen AG voor de constructie en herbruikbaarheid van staal. Een gevel, een deur of een raam is slechts een onderdeel van een huis of een compleet gebouw. Voor de totaaloplossing zijn we afhankelijk van ketenpartners in de circulaire bouwsector en daarom richt Jansen AG zich op samenwerking voor de groei van onze circulaire ambities, verenigd in het platform Harvest Bay.

Contact en extra info

Respace

Respace is een circulair houtbouwsysteem dat snel, eenvoudig, goedkoop en duurzaam leegstaande gebouwen transformeert tot woon- en werkruimtes. Het Respace bouwsysteem is ontwikkeld met circulariteit en flexibiliteit in het achterhoofd. De houten elementen zijn eenvoudig te demonteren. Daarom kunnen kamers opnieuw worden ontworpen of kunnen de elementen op een andere locatie worden hergebruikt om nieuwe ruimtes te creëren. Op deze manier kunnen nieuwe woonruimtes worden gecreëerd binnen leegstaande gebouwen zonder dat er extra bouwgrond nodig is.

More than 15 tons of CO2 are stored in the materials of the skeleton of The Exploded View.

Gemaakt van 

De Respace elementen bestaan voor 95% uit biobased materialen.

 • 76,8% uit laminated veneer lumber (LVL) afkomstig uit Finland
 • 16,9% uit durelis hout afkomstig uit België 
 • 5,7% uit berkenhout afkomstig uit Rusland
 • De 0,5% niet-biobased materialen dat gebruikt is betreft staal uit Nederland

Productieproces 

 • De volwassen bomen worden gekapt en in plaats daarvan worden jonge bomen geplant. 
 • Het gekapte hout worden geschild en gelamineerd tot LVL-platen. 
 • De Respace elementen worden met zo min mogelijk materiaalverlies uit de LVL-platen gefreesd. 
 • De elementen worden met zo min mogelijk schroefverbindingen in elkaar gezet tot een bouwwerk. 
 • Naderhand kan het bouwwerk weer uit elkaar gehaald en weer geremonteerd worden met behulp van de database van het materiaalpaspoort.

Toegepast

Het Respace bouwsysteem wordt ingezet voor transformatie van bestaande gebouwen om nieuwe leefruimtes te creëren. Van kerk naar betaalbare woonruimte, van havenloods naar co-working spaces, en van industriële monumentale fabriekshal naar appartementen. Duurzame plekken om in te wonen, werken en leven. 

Respace is onder meer toegepast in de transformatie van de Werkspoorfabriek in Utrecht en het Kabeldistrict in Delft. Die eerste werd in 2020 genomineerd voor Gebouw- en Kantoorgebouw van het jaar.

Milieu-impact

 • In de Respace elementen wordt CO2 opgeslagen. 
 • Het voornaamst gebruikte materiaal in de Respace elementen is LVL, dit slaat per m3 789 kilogram CO2 op.  
 • Voor de bomen die worden gekapt om de elementen te maken worden nieuwe jonge bomen geplant. Jonge bomen nemen meer CO2 op dan oudere bomen, dus dit zorgt voor extra CO2 opslag.   
 • De elementen zijn uiteindelijk volledig composteerbaar en bevatten geen schadelijke stoffen.

Goed om te weten!

Leefruimtes creëren van hout is gezonder voor de eindgebruiker dan gebruik maken van reguliere bouwmaterialen. En doordat de Respace elementen licht in gewicht zijn, is het gebruik van zwaar geschut tijdens de assemblage niet nodig. Daardoor kan tijdens het in elkaar zetten van het systeem full-electric gewerkt worden.

Groeimogelijkheden

Er staat alleen in Nederland al dertig miljoen vierkante meters vastgoed leeg, waarvan een deel met Respace getransformeerd kan worden naar woon-, werk- en andere leefruimtes. Het grote woningtekort kan hiermee aangepakt worden, maar ook het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers, generatiebestendige woningen, nieuwe werkplekken en hotels.  Een uitdaging is dat er ontwikkelaars, architecten en bestuurders met lef nodig zijn om met dit nieuwe bouwsysteem transformatieprojecten te realiseren.

contact

NOWA Kitchen

Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 200.000 keukens weggegooid. De No WAste kitchen wilt dit tegengaan. Door gebruik van Biobased materialen, Plug&Play installaties en Remontabele verbindingen verlengen ze de levensduur. 

De toegepaste biobased materialen in deze keuken hebben hun eigen informatiepagina. 

Over The New Makers

“The New Makers is opgericht met als doel de bouw te disrupten. 

Wij geloven dat 100% digitale productie een sleutelrol vervult in de realisatie van betaalbare en écht circulaire woningen. Al onze producten zijn op meerdere niveaus losmaakbaar. Onze gebouwen zijn grotendeels gemaakt van hernieuwbare grondstoffen of reststromen. 

Met onze gemotiveerde Makers, productielocatie van 5000m2 en state-of-the-art CNC machines zijn we in staat alle aspecten van de realisatie diepgaand te innoveren. We werken samen met lokale partners voor de prefab montage, levering en onderhoud van onze circulaire woningen. Zo kunnen we sneller schalen en meer impact realiseren!” Aldus The New Makers

Contact

EcoCocon

Strotec is de partij achter het prefab-snelbouwsysteem EcoCocon dat in principe geschikt is voor elk gebouw. Het is voor 99% biobased en bestaat voor 10% uit hout  en 89% stro. Het is damp-open, maar isoleert optimaal. Stro slaat tijdens de groei grote hoeveelheden CO2 op en is een agrarisch restproduct. Omdat het jaarlijks geoogst wordt, wordt er tot wel tien keer zoveel CO2 per jaar in opgeslagen als bijvoorbeeld in hout. Met dit systeem kan er zelfs CO2-negatief gebouwd worden en worden overige bouwmaterialen gecompenseerd. 

Weldadig binnenklimaat met amper installaties. 

Gemaakt van 

 • 89% stro
 • 10% hout 
 • 1% herbruikbare metalen houtdraadbouten waarmee de elementen aaneen worden geschroefd.

Productieproces 

 • Graan groeit op de akker (in Nederland voldoende voor 75.000 huizen per jaar).
 • Graan wordt geoogst en gedorst; waarbij de stro overblijft als restproduct.
 • In een bedrijfshal worden – op basis van ontwerp – houten frames exact op maat gemaakt. 
 • In deze HSB-kratten wordt de inmiddels gedroogde stro geperst (maximaal 15% luchtvochtigheid).
 • Dan worden de bouwelementen genummerd en last-minute op de bouw aangeleverd.
 • Het materiaal kan na eventuele afbraak hergebruikt worden en terug de natuur in.

Toegepast

De bouwelementen worden toegepast als damp-open, constructieve binnen-buitengevels voor woningen (Eindhoven, Oostmahorn, Kaatsheuvel), Sporthal (Tegelen), scholen (Almere, Amsterdam), kantoren (Helmond) en kunnen in combinatie met CLT ook worden toegepast voor gestapelde bouw.

Milieu-impact

 • Het materiaal is 99% biobased.
 • Het maakt CO2-neutraal bouwen (of zelfs CO2-negatief) mogelijk.
 • EcoCocon slaat per woning ongeveer twaalf ton CO2 op.
 • Graan wordt jaarlijks geoogst, daardoor wordt er tot wel tien keer zoveel CO2 opgeslagen als bijvoorbeeld in hout. 
 • Na eventuele afbraak (vijftig tot honderd jaar) kan het materiaal per element hergebruikt worden en – uiteindelijk voor 99% – zo terug de natuur in.

Goed om te weten!

 • Ecococon zorgt voor een heerlijk binnenklimaat; gelijkmatige temperatuur en luchtvochtigheid. 
 • Fijne akoestiek, zeker in combinatie met leem. 
 • Brandcertificaat van 120 minuten. 
 • Superisolatie (Rc 8,3),  daarmee is er amper installatie nodig voor verwarming en koeling. 
 • Vormvrij bouwconcept (elk ontwerp past er in).


Groeimogelijkheden

Omdat de bouw een grote CO2 uitstotende sector is zal de norm voor CO2-uitstoot steeds verder worden aangescherpt. Strotec biedt hier met haar volledig biobased en cradle-to-cradle bouwsysteem een serieus alternatief voor. Omdat de grondstoffen ruim voorradig zijn, zijn de groeimogelijkheden haast oneindig. Maar het pijnpunt ligt in de mate waarin men in Nederland gewend is om met baksteen te bouwen. 

De snel bouwelementen worden tot nu toe nog alleen geproduceerd in Litouwen, maar er komt een productielijn in Nederland wanneer er hier voldoende afzet is. 

Info & contact

Video

Thermisch gemodificeerd reclaimed dakbeschot

De producten en bouwmaterialen hebben een eerder leven gehad en zijn zorgvuldig gedemonteerd, waar nodig zijn ze na-bewerkt, om weer een volwaardig tweede leven elders in de gebouwde omgeving te krijgen.

Hergebruik van hout zorgt ervoor dat het opgeslagen CO2 minimaal nog een extra levenscyclus opgeslagen blijft.

Gemaakt van 

 • Het thermisch gemodificeerd dakbeschot is 100% circulair en bestaat uit een fantastische kwaliteit grenen welke gemiddeld vijftig tot honderd jaar geleden is geoogst. 

Productieproces 

 • Oogsten en spijkervrij maken dakbeschot door A. van Liempd Sloopbedrijven.
 • Thermisch modificeren door gebruiktebouwmaterialen.com.
 • Profileren door gebruiktebouwmaterialen.com. 
 • Toepassen op nieuwe gevel door aannemer. 
 • Weer opnieuw herbruikbaar of thermisch te recyclen. 

Toegepast

Het Thermisch gemodificeerd dakbeschot is bedoeld als circulaire gevelbekleding. Dit is bijvoorbeeld al toegepast op Eindhoven Airport en bij renovatie- en nieuwbouwprojecten van o.a. woningcorporaties Area en BrabantWonen. 

Milieu-impact

 • De milieu impact is zeer gering omdat het om hergebruik van materialen gaat die normaliter verloren zouden gaan bij de sloop ervan. 
 • De opgeslagen CO2 van het hout blijft minimaal nog een extra levenscyclus opgeslagen in het hout en daarnaast voorkomt het de kap van bomen die nodig zou zijn om diezelfde hoeveelheid gevelbekleding te maken. 
 • Door thermisch modificeren wordt het hout zonder toevoegingen van chemicaliën verduurzaamd.

Goed om te weten!

De schaduwprijs van hergebruikte producten mag in de MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) berekening op €0,- gezet worden. 

Groeimogelijkheden

Het product is helaas niet onbeperkt beschikbaar, omdat het afhankelijk is van de vrijkomende hoeveelheden bij de sloop. Daarbij is er de afgelopen jaren steeds minder gebouwd met hout en is dakbeschot vervangen door underlayment. Tegelijkertijd is er nog heel veel beschikbaar en kan elk project die uitstraling en circulaire verhaal meegeven. Wat ten goede komt van de bewustwording. 

Contact

CaNaDry

CaNaDry is een isolatiemateriaal bestaande uit hennepscheven, kalk en een natuurlijke binder. Met dit 100% natuurlijke en volledig recycleerbaar materiaal kunnen daken, vloeren en wanden geïsoleerd worden. Zowel tijdens het groeien van hennep alsook als toepassing wordt er CO2 hierin opgeslagen.  

Na installatie slaat CaNaDry nog steeds CO2 op vanuit de atmosfeer door de permanente carbonatatie. 

Gemaakt van 

 • Hennep
 • Kalk

Productieproces 

 • Inzaaien van de hennep.
 • Na vier tot vijf maanden wordt de hennep geoogst met behulp van een oogstmachine. 
 • Ontschorsing van de hennepplant, met behulp van een ontschorsingsmachine. Dat betekent dat de vezels en de hennep gescheiden worden. 
 • Productie van CaNaDry: hennepscheven, kalk en een natuurlijk binder worden met een menginstallatie en droogtunnel verwerkt tot een mengsel.
 • Opzakken van eindproduct in verschillende formaten.
 • Installeren:  
  • Product wordt gestort of ingeblazen 
  • Na afbraak kan het product 100% gerecycleerd worden en/of als grondverbeteraar gebruikt worden.

Toegepast

CaNaDry wordt gebruikt voor isolatie van muren, daken en vloeren.


Milieu-impact

 • De hennep planten zuiveren de grond. 
 • Ze halen ook een hoog gehalte aan CO2 uit de lucht. Zo kan één hectare aan hennep 22 ton CO2 opslaan. Hennep kan twee maal per jaar geoogst worden dus dit verdubbelt nog eens. Zo krijg je 44 ton CO2 opname per jaar per hectare. Om een idee te geven hoeveel dit nu ongeveer is: een auto stoot ongeveer 120 g/km CO2 uit. Dit zorgt er dus voor dat er CO2 opgenomen wordt dat gelijk is aan 488.888 gereden kilometers. Dit is ongeveer genoeg CO2-opname om twaalf keer rond de aarde te rijden gehaald uit één hectare hennep.
 • Dit is een 100% natuurlijk product en dus recycleerbaar, herbruikbaar en vrij van schadelijke stoffen.


Goed om te weten!

 • CaNaDry is vochtregulerend. 
 • Het heeft een uitstekende geluidsisolatie dat bijdraagt aan een betere akoestiek. 
 • Uitstekende faseverschuiving, namelijk groter dan zestien uur. 

Groeimogelijkheden

Verandering veroorzaken we niet alleen, daar hebben we de hele keten voor nodig. Naast producenten is het ook van belang dat klanten, architecten, aannemers en de overheid overtuigd zijn van het belang om terug te gaan naar natuurlijke/ ecologische isolatie. 

Contact

Smartty Aqua Green Panel

De Aqua Green Panel is een uitvinding van Eduard van Vliet en biedt een slanke waterbufferende groen-schuin-dak oplossing.

Zou jij de waterbufferende kracht van groen de stad in willen brengen?

Gemaakt van 

 • Grassoorten
 • Bloemen
 • Sedum

Productieproces 

 • Eerst wordt de zinken gepatenteerde plaat geproduceerd.
 • Eenmaal gelegd kan het groen met speciaal substraat worden opgebracht. 
 • Dit zorgt ervoor dat water optimaal gebufferd kan worden zonder tot dikke constructies te leiden.
 • Het groen blijft eindeloos lang groeien en kan net als ieder ander groen dak worden onderhouden.

Toegepast

De Aqua Green Panel wordt nu voor het eerst getoond op de Dutch Design Week en zal hopelijk zijn weg als een van de gebruikelijke dakoplossingen vinden.

Milieu-impact

 • De Aqua Green Panel weet bij stortbuien het water veel langer vast te houden om riolen te ontlasten. 
 • Verder zorgt het gebufferde water in het groen met speciale substraten voor een betere luchtkwaliteit en een gezondere temperatuur die een isolerend effect heeft in zowel zomer als winter.
 • De grondstoffen zijn overal beschikbaar en kunnen lokaal worden geleverd.

Groeimogelijkheden

Bij renovatie zowel als nieuwbouw kunnen nu ook hellende daken op een slimme en slanke wijze grote hoeveelheden water vasthouden bij stortbuien. Dit creëert een bijzondere kans voor waterschappen om in samenspraak met corporaties snel de verstedelijking te vergroenen.

contact

No Waste Floor

De vloer wordt gemaakt van 100% afvalhout, om die reden is Herso de eerste die het keurmerk FSC 100% recycled verkreeg. Het is van belang om het CO₂ wat in hout opgeslagen is te behouden, daarom is hergebruik belangrijk. De kwaliteiten van hout zijn honderden jaren te gebruiken, op deze manier maakt Herso het antiek van de toekomst.

De hele houtvoorraad van Herso beslaat ruim 450 kuub afvalhout, precies voldoende om Amsterdam van twintig minuten stroom te voorzien.

Gemaakt van 

100% afvalhout, verzameld uit de milieustraat in Oss, sloopprojecten of particulieren die ongewenste of afgedankte meubelen komen brengen. Als het massief hout is, kunnen Herso circulaire houtbewerkers er mee aan de slag. 

Toegepast

 • Als vloer is het toegepast in heel veel kantoren, waarvan een van de bekendste het circulaire paviljoen van de ABN Amro is.  
 • Onlangs is in de Aeres Hogeschool in Almere een tribune en trap gemaakt uit No Waste in de blonde uitvoering. Dit is tijdens de Floriade tentoonstelling voor iedereen te bezichtigen.
 • De gebruikte collagenen zijn beperkt watervast, dus is No Waste alleen binnen te gebruiken. Als afwerking is een olie gebruikt.

Milieu-impact

 • Door onafhankelijk bureau Nibe zijn er LCA’s (Life Cycle Analyses) berekend van alle producten, omdat het belangrijk is dat er transparant en neutraal gekeken wordt naar het productieproces. 
 • Als een No Waste meubel niet meer gewenst is kan het terug in het productieproces. Dit kan eindeloos herhaald worden omdat het hout nauwelijks zijn kwaliteiten verliest als er goed voor gezorgd wordt. 
 • De materialen kunnen prima composteren zonder dat het problemen geeft voor het milieu, maar het is beter om het materiaal terug te laten komen naar de werkplaats in Loosbroek, zodat er nieuwe materialen van gemaakt kunnen worden.
 • Herso is de eerste die het keurmerk FSC 100% recycled verkreeg. 

Groeimogelijkheden

Herso is momenteel al aan het opschalen; deels door gebruik van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en deels door meer uit de milieustraat te halen. Maar omdat het toch een grotendeels handmatig proces blijft, is dat wel een achilleshiel.

Goed om te weten

Er wordt geen ongezonde lijm gebruikt waardoor er geen polyurethaan uitgedampt wordt. 

Door een nieuwe techniek kunnen er lichte meubelen en keukens gemaakt worden van 100% afvalhout. Deze zijn akoestisch heel goed en sterk. 

contact

Streekbouwmethode

Bouwtuin zet zich in voor radicale verduurzaming van de (zelf)bouwketen en (her)ontwikkelt betaalbare circulaire bouwmethoden en -producten die een hybride toepassing van natuurlijke materialen in de architectuur mogelijk maken. De natuurlijke materialen verwerkt tot demontabele (prefab) bouwelementen, zoals gevels en daken. Zo kunnen de grondstoffen weer terugkeren naar het landschap waar ze vandaan komen en voeding vormen voor de aanwas van een nieuwe generatie materialen. 

Gemaakt van

De grondstoffen zijn onder te brengen in drie basiscategorieën: 

 • Aarde
 • Hout
 • Vezels. 

Er worden hiervoor natuurlijke reststromen uit de regio gebruikt, die vrijkomen bij landbouwactiviteiten (o.a. zand, klei, stro) of bij natuurbeheer (o.a. hout, twijgen, riet), maar er worden ook gecultiveerde bouw gewassen (o.a. hennep, vlas) toegepast.

Tevens gebruikt Bouwtuin biobased verbindingsmiddelen, zoals houten deuvels en vlastouw, maar schuwen de toepassing van her te gebruiken technische verbindingsmiddelen niet. 

Facts

RIET
Riet is een typisch Nederlands bouwmateriaal, het groeit goed in waterrijke omgevingen. Tegenwoordig echter is zo’n 70% van alle rieten daken in Nederland gedekt met Chinees riet. Het riet is van goede kwaliteit en is per m2 dak zo’n €10,- goedkoper. Aangezien het rietsnijden een arbeidsintensief proces is is het voor Nederlandse rietsnijders lastig om met het Chinese riet te concurreren (bron: rietdekker René Aasman).

AARDE
In Nederland komt door grondverzet voor o.a. natuurontwikkeling en bouwprojecten, naar schatting jaarlijks circa 40 tot 45 miljoen ton schone en licht verontreinigde grond en baggerspecie vrij, welke conform wet en regelgeving direct kan worden hergebruikt en ingezet als grondstof voor verschillende vormen van aarde bouw (meldpunt Besluit Bodemkwaliteit- Bbk)

HOUT
Slechts 10% van een boom wordt gebruikt als kwaliteitshout voor de bouw. Een groot deel van het hout krijgt een laagwaardiger toepassing, bijvoorbeeld als grondstof voor de papier- of luciferindustrie. 

Het belang van lokaal

Bouwtuin werkt vanuit een regionale waardeketen, bestaande uit leveranciers van natuurlijke grondstoffen (o.a. boeren, natuurbeheerders, grondverzetbedrijven) en ambachtelijk makers, waardoor we de oorsprong kennen van de materialen die we toepassen. Deze manier van werken hebben is ontwikkeld tijdens het actieonderzoek in de regio Hilversum en de Gooi- & Vechtstreek. Hier werd gezocht naar de (on)mogelijkheden van de herintroductie van natuurlijk materiaalgebruik. Aan de hand van een serie gevel workshops werd gezocht naar de essentie van de verschillende materialen (aarde, hout en riet) en het architectonische palet van de streek.

Productieproces 

Bouwtuin hanteert een low-tech bouwmethode, waarbij het rauwe materiaal in een zo puur mogelijke vorm geassembleerd wordt binnen prefab bouwelementen. Deze aanpak maakt het mogelijk telkens andere combinaties te maken, inspelend op de mogelijkheden van een regio. 

 • Stap één is het verkrijgen van natuurlijke grondstoffen: 
 • Aarde (zand,klei, leem): grondverzetbedrijven
 • Hout: natuurbeheerders
 • Vezels (stro, riet, lisdodde): boeren/natuurbeheerders
 • Met het hout worden de dragers van het bouwsysteem gemaakt en met de vezels en aarde de invulling en afwerking hiervan.
 • De onderdelen zijn losmaakbaar en kunnen terugkeren in de natuurlijke cyclus via compostering.

Toegepast

De Bouwtuin-methode, is gericht op het assembleren van gevels en daken. De methode is zeer geschikt voor kleinschalige woningbouw in landelijke streken, maar kan ook toegepast worden in een meer stedelijke context. en op die manier lokale kleur en karakter geven aan nieuwe of bestaande woonbuurten of stadsranden. Een voorbeeld van de toepassing van de verschillende soorten natuurlijke grondstoffen als gevelmateriaal is onze Bouwtuin-tentoonstellingswand die momenteel bij de Groene Afslag in Laren te zien is.

Milieu-impact

De exacte impact van onze Bouwtuin-methode is nog niet gekwantificeerd, maar op basis van de volgende kenmerken is er een positieve impact:

 • Door de regionale waardeketen en beperkt transport is de CO2-uitstoot teruggebracht.Het gebruik van reststromen die anders verbrand worden voorkomt CO2-uitstoot.
 • Bomen en gewassen als riet, stro en hennep nemen CO2 op. 
 • Een nat gewas als riet gaat veenbodemoxidatie tegen en draagt bij aan waterzuivering en -berging.
 • Voor de productie van aardstenen en stuc wordt geen externe energie gebruikt. Het materiaal wordt aan de lucht gedroogd. 
 • De onderdelen zijn losmaakbaar en kunnen terugkeren in de natuurlijke cyclus via compostering.
 • ‘Bouwtuinkunde’ draagt bij aan betekenisvolle banen en een gezonde bouwcultuur.

Goed om te weten!

De Bouwtuin-methode heeft een open en low-tech karakter en maakt custom-made toepassingen van regionale natuurlijke materialen op een betaalbare manier mogelijk. De losmaakbare prefab elementen bieden ruimte voor (regionale) variatie en dragen bij aan herkenbare en waardevolle streek architectuur. De eenvoud van de methode maakt het mogelijk voor opdrachtgevers om zelf mee te bouwen, waardoor kosten kunnen worden bespaard.

Groeimogelijkheden

Bouwtuin ziet veel potentie in de toepassing van haar diensten voor kleinschalige woningbouw in de context van stadsrand verdichting, het landelijke gebied of gevelrenovatie van naoorlogse woningbouw. De betrouwbaarheid ten aanzien van de beschikbaarheid van het regionale materiaal is nog een pijnpunt en kan door het aangaan van lange termijn samenwerkingsverbanden worden georganiseerd. Ter opschaling en als stip op de horizon ziet stichting Bouwtuin het voor zich te transformeren naar een op regionale leest geschoeide Bouwtuin-coöperatie van boeren, natuurbeheerders, bouwers en ontwerpers in de geest van coöperatieve Landbouwersbanken aan het begin van de 20e eeuw.  

contact

Jute muren van BioFold

Het biocomposiet BioFold is gemaakt van textielafval en biobased plastics. Door origami en digitale productietechnieken toe te passen, krijgt het naast esthetische ook belangrijke functionele eigenschappen, zoals draagkracht, flexibiliteit en akoestische kwaliteiten.

Gemaakt van

 • De jute muren bestaan voor 50% uit jute koffiezakken van koffiebranderijen uit Amsterdam en de Zaanstreek.
 • De andere 50% zijn PLA vezels. PLA is een biologisch afbreekbaar plastic.

Productieproces

 • De jute koffiezakken waarmee de koffie naar Nederland is gekomen worden vervezeld en met ‘vernaaldingstechnieken’ gemengt met PLA vezel tot matten.
 • Deze matten worden met warmte en druk verwerkt tot vlakke sheets.
 • Het vlakke sheet materiaal wordt door middel van origamitechnieken en digitale productietechnieken door Samira Boon vervormd tot het uiteindelijk deze prachtige vormen heeft.

Er is een oplossing voor de plastic soep: PLA, een biologisch afbreekbaar plastic.

Toegepast

Dit ontwerp wordt op dit moment vooral toegepast als interieurbekleding.

Milieuimpact

 • Het materiaal is volledig biobased.
 • Heeft een lange levensduur
 • Is recyclebaar
 • Het is een opwaardering van de restroom jute

Groeimogelijkheden

De jute muren van BioFold zijn nog onbekend bij het grote publiek. Het is een hooggewaardeerd, redelijk exclusief product. Er zijn wel opschalingsmogelijkheden, zodat het tegen een lagere prijs en voor breder publiek beschikbaar is. Hiervoor geldt ook dat er investeringen voor nodig zijn.

Contact en extra info

https://samiraboon.com/home/
https://www.npsp.nl/

Zeewier Tegels

De grondstoffen voor het kunststof van de toekomst worden lokaal gekweekt in zee. Dat is het statement waarmee Studio Klarenbeek & Dros zeewier als ontwerp-materiaal op de kaart zetten. Een slimme vondst, want wieren slaan koolstof op tijdens het groeien. Met het persen van deze zeewiertegels, laten deze vooruitstrevende designers zien dat je met CO2-opslag een prachtig mozaïek kunt maken.

Luma Algae Plaster

Dit pleister is gebaseerd op een unieke mix van uitgegraven aarde en een kleine hoeveelheid biobased materialen.

Leempleisters zijn C02-neutraal

Gemaakt van 

 • Aarde component uit Brussel 
 • Biogebaseerd element uit België

Productieproces 

 • Op veel werven wordt aarde uitgegraven ter voorbereiding van de fundering. 
 • De eerste stap is de uitgraving.
 • Vervolgens komt BC materials in actie om de grond te leveren in plaats van verre transporten naar mijnen of groeven
 • Dan wordt het bewerkt en getransformeerd in een mix 
 • En als laatste stap wordt het leempleister  verkocht aan aannemers die het toepassen 

Toegepast

Leempleister kan worden gebruikt als muur finish.

Milieu-impact

 • De muur pleisters zijn totaal herbruikbaar (niet alleen recycleerbaar).  
 • Ze bevatten geen enkele toxische stof en zijn C02-neutraal.
 • Het gebruik van lokale aarde zorgt voor een grote vermindering in transport en dus uitstoot. 

contact

Stampleem muur

Leem wordt uitgegraven bij bouwprojecten en kan gebruikt worden bij het maken van leempleisters, wanden en muren in aangestampte aarde. Leem kan oneindig hergebruikt worden waardoor zowel het productie als afvalverwerkingsproces weinig energie kosten. 

Als afwerkingsmateriaal binnen een woning werkt leem vochtregulerend en zorgt het voor een gezond binnenklimaat. Het is een dampopen materiaal dat eveneens als dampscherm werkt en tijdloos is in stijl.

gemaakt van

Een mengeling van klei en zanden, voornamelijk van Brusselse gronden.

productieproces

 • Er is een stalen bekisting nodig. De leem wordt in lagen van 15-20cm los in de bekisting gestort en gelijk verdeeld. Vervolgens wordt de grond er met een pneumatische stamper aangetrild. 
 • De bovenkant wordt opgeschuurd waarbij de kiezel als een terrazzo zichtbaar wordt. Men kan er nog voor kiezen om met een olie te behandelen op de poriën te dichten (bijvoorbeeld voor een vloer waarop gewandeld wordt.)

toegepast

Het Leemniscaat is gespecialiseerd in pleisterwerk met leem en kalk en isolatie met hennep en stro voor zowel nieuwbouw als renovatie.

milieu-impact

 • 100% natuurlijk
 • Vochtregulerend
 • Warmteregulerend
 • Schimmeldodend
 • Geen afgave van stoffen
 • Gezonde leefomgeving: stabiele omgeving 55%
 • Verkoelend in de zomer, warmte in de winter.
 • Vrij van chemische toevoeging
 • Speciale eigenschappen
 • Geen afvalproductie, 100% herbruikbaar
 • Maximale levensduur

contact

Kurk groendak

Het groendak van ‘The Exploded View Beyond Building’ is opgebouwd uit 100% biobased groendak modules op basis van geëxpandeerde kurk, als alternatief voor plastic trays. Deze kurk wordt gemaakt van de reststroom van de productie van kurken voor flessen, welke gemaakt worden van de schors van de kurkeik.

Vier van de vijf lagen van een regulier groendak bestaan volledig of voor een deel uit plastic.

Gemaakt van 

 • 52% geëxpandeerde kurk, afkomstig uit Portugal. 100% natuurlijk
 • 48% wol substraat, afkomstig uit Nederland. 100% natuurlijk

Productieproces 

 • Het kurk restmateriaal wordt vermalen tot korrels.
 • De kurkkorrels worden gebakken tot geëxpandeerde kurk in stoomovens;
  Waar het uitzet en door middel van haar eigen hars, suberine, aan elkaar bindt. 
 • De geëxpandeerde kurkplaten worden vervolgens gezaagd en gefreesd tot een bak. 
 • Deze modules worden gevuld met een speciaal substraat op basis van o.a. natuurlijk schapenwol, ontwikkeld door Dakdorpen. 
 • In dit substraat groeien de inheemse bloemen en kruiden geschikt voor droge omstandigheden. 

Toegepast

De kurk modules worden als groendak toegepast op platte en licht hellende daken van bijvoorbeeld woningen en carports. 

De toepassing van het kurk groendak in The Exploded View Beyond Building is een proefopstelling waarmee Nederlandse wol, dat momenteel een afvalproduct is, als toeslagmateriaal van het aardemengsel (substraat) wordt getest. Schapenwol kan de verdere ingrediënten, compost en vermalen dakpannen, luchtig houden. Ook kan het water bufferen en vergaat langzaam, waarmee voedingsstoffen vrijkomen voor de planten die in het substraat groeien.

Milieu-impact

 • De productie van geëxpandeerde kurk is een CO2-negatief proces en er worden geen giftige stoffen of chemicaliën gebruikt. 
 • De kurkeiken kunnen herhaaldelijk gepeld worden; na negen tot elf jaar is de schors weer aangegroeid en kan deze weer opnieuw geoogst worden. 
 • Het transport van Portugal naar Nederland gebeurt via boot of vrachtwagen, met een nog nader te bepalen CO2-uitstoot. 
 • De wol en compost zijn gerecyclede en natuurlijke producten die lokaal worden ingezameld en verwerkt. CO2-uitstoot is daarom laag en er worden in deze processen geen chemische middelen gebruikt. 
 • Het groendak biedt nectar en stuifmeel voor insecten, alsook een schuil en overwinterplaats.

Goed om te weten!

De geëxpandeerde kurk biedt extra isolatie vergeleken met reguliere groen dakmaterialen. Ook is het drainerend waardoor een extra drainagelaag niet nodig is.


Groeimogelijkheden

Groene daken vormen een sterk groeiende markt vanwege de verkoelende en waterbufferende eigenschappen. Het gebruik van natuurlijke materialen spreekt erg aan, omdat de klanten vaak al een voorliefde voor groen hebben. Het grootste obstakel is de relatief hoge prijs van het kurkmateriaal. Voor het substraat moet nog meer onderzoek gebeuren naar de houdbaarheid en effecten op lange termijn.

In de opstelling voor de DDW wordt de werking van wol op plantengroei onderzocht. Over het dak, van links naar recht, loopt het wol percentage in het substraat op van 0 naar 50%. In de eerste twee verticale rijen wordt gekeken naar de waterbufferende werking van wol in vergelijking met de “standaard” hergebruikte textielvezels. 

Contact

Gerelateerde pagina

VELUX dakramen

De VELUX dakramen van reclaimed hout zijn Forest Stewardship Council (FSC) gecertificeerd als 100% Recycled. Het hout is door A. van Liempd Sloopbedrijven ontgonnen uit de gebouwde omgeving, waarna het verzaagd en voorbereid is op het productieproces van een VELUX dakraam. Het grootste voordeel van het hergebruiken van hout is dat we de levensduur en opslag van CO2 in het hout met dertig tot veertig jaar verlengen en 30% nieuwe grondstoffen in de productie kunnen besparen. Dit alles past in het circulair en duurzaam inkoop beleid.

Verlengt levensduur en opslag van CO2 in het hout met dertig tot veertig jaar en bespaart 30% nieuw grondstofgebruik.

Gemaakt van

De bijdrage aan de CO2 footprint voor alle onderdelen waaruit een raam is opgebouwd zijn als volgt onder te verdelen: 4% hout, 22% aluminium, 11% overige metalen 27% glas. Het overige deel van de CO2-footprint ontstaat door transport 8%, productie 13%, verpakking 2% etc. Doelstellingen zijn geformuleerd om deze uitstoot in 2030 minimaal te hebben gehalveerd.

Toegepast

Als dakraam

Milieu-impact

 • De CO2-footprint van deze producten zijn berekend met behulp van industriegemiddelde CO2-conversiefactoren die zijn afgestemd op de scope 3-doelstelling. 
 • De CO2-footprint van een dakraam is 105kg CO2 waarbij 6% van het totaal binnen scope één en twee vallen, 94% komt vanuit de waardeketen. 
 • Het aandeel CO2 van hout, glas, aluminium, metaal en overige grondstoffen zijn geïnventariseerd en hierop zijn concrete reductiedoelstellingen geformuleerd. 

Goed om te weten!

De kwaliteit van de dakramen blijft even hoog. Het ontgonnen hout blijkt een goed vochtpercentage te hebben en is daarmee prima geschikt voor hergebruik. Er zit geen verschil in de eigenschappen, kwaliteit of duurzaamheid van dit tuimelvenster dat gemaakt is van reclaimed hout ten opzichte van een standaard tuimelvenster. Het enige verschil is dat met het ontgonnen hout 30% nieuwe grondstoffen in de productie bespaard kunnen worden. Inmiddels hebben meer woningbouwcorporaties en landelijke aannemers dit product toegepast in renovatieprojecten of circulaire woonconcepten.

Groeimogelijkheden

CO2-uitstoot en grondstof reductie kan worden behaald door de gerecyclede content van de overige materialen in een dakraam zoals aluminium, glas en staal te vergroten. Maar ook de productie en logistieke processen en de CO2-uitstoot van de toeleveranciers dragen hieraan bij. 

contact

Kerloc geveltegels

Kerloc is een koud keramisch materiaal, dat zonder additionele verwarming, wordt geproduceerd. Het materiaal wordt gevormd uit restmaterialen (waaronder natuurlijke vezels uit de land-, tuin- en/of bosbouw), mineralen en meststoffen. Kerloc wordt toegepast in de buitenschil van een gebouw als gevelpanelen en is 100% circulair: het is volledig herbruikbaar in het eigen productieproces.

Keramiek van de koude grond

De Kerloc geveltegels worden gemaakt van:

 • Natuurlijke vezels afkomstig uit plantaardige reststromen, zoals uit de landbouw, tuinbouw en bosbouw
 • Natuurlijke mineralen
 • Meststoffen

Productie proces

 • Het restmateriaal wordt verwerkt tot de juiste grootte. De grondstoffen worden in diverse stappen gemengd totdat er een homogeen en bruikbaar mengsel is verkregen
 • Dit keramische plaatmateriaal wordt bij een normale temperatuur middels een exotherme reactie gevormd. Hierdoor wordt er geen gebruik gemaakt van ovens en is het energieverbruik in het proces laag
 • Tijdens dit proces versteent het vezelmateriaal

Toegepast

Kerloc wordt toegepast in de buitenste schil van een gebouw als gevelbekleding.

Milieu impact

 • Grondstoffen worden dichtbij huis gehaald. Het overgrote deel komt uit Nederland en aangrenzende landen
 • Alle materialen komen van natuurlijke (rest)stromen
 • Kerloc tegels hebben een lange levensduur (meer dan 50 jaar) en zijn daardoor geschikt voor demontage/remontage
 • Het materiaal is volledig te recyclen binnen zijn eigen productieproces

Groeimogelijkheden

Inmiddels is Kerloc KOMO gecertificeerd. Hierdoor voldoet het aan de eisen binnen het Bouwbesluit (het valt in de BRL4101, deel 11). Met een huidige productiecapaciteit van 600.000m2 is Martens keramiek al in staat om Kerloc grootschalig beschikbaar te stellen voor geïnteresseerde partijen.

Fysieke bouweigenschappen

Contact & info