Een meetbaar duurzame leefomgeving

NL GREENLABEL

NL Greenlabel staat voor een meetbare duurzame leefomgeving. Dit doen zij door middel van diverse duurzaamheidspaspoorten. De labels bieden in één oogopslag inzicht in de duurzaamheidsscore van producten, platen en materialen die gebruikt worden bij infraprojecten en groenbeheer. Deze worden op onafhankelijke wijze beoordeeld op basis van hun waarde voor mens en natuur en zorgen ervoor dat duurzaamheid inzichtelijk gemaakt wordt.

De labels van NL Greenlabel geven particulieren, bedrijven en overheden snel, transparant en onderbouwd concrete aanknopingspunten om duurzaamheidsambities te realiseren.

Wat greenlabel nastreeft:

  • Behouden en versterken van de kwaliteit van de bestaande omgeving
  • Co-creatie, burgerparticipatie en eigenaarschap
  • Groen als toegevoegde waarde, niet als decoratie
  • Mens en natuur in balans
  • Een groene en gezonde leefomgeving
  • Gebouw te gast in het landschap
  • People, Planet, Profit & Prosperity

-Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra zijn de oprichters van NL Greenlabel. 
-Nico Wissing is de ontwerper van de tuinen van The Exploded View Beyond Building en The Growing Pavilion.

Meer informatie: