Value

Duurzaam bouwen is ook duurzaam waarderen. We zoeken naar een ander waardesysteem waarbij de waardering voor maatschappelijke impact en solidariteit groter wordt, terwijl vervuiling en hebzucht afgestraft worden. Dit vraagt op korte termijn een juist waarderen van de kwaliteiten van de duurzame materialen en methodes waarmee we bouwen. Op iets langere termijn vraagt dit om een herdenken van hoe we onze financiering, onze wetten, onze regels en zelfs onze economie zo inrichten dat we de waarden van meer duurzaam en meer samen ook echt kunnen waarmaken. 

Wat is hun waarde?
Hoe laten we de waarde zien van biobased materialen en circulaire bouwmethodes? Daarvoor is een juiste certificering nodig en een eerlijke doorrekening van de echte kosten en lasten. Wat is de milieu impact van elk materiaal? Hoeveel CO2 houden ze vast? Hoe lang gaan ze, onder welke omstandigheden mee? Er moet nog veel meer onderzocht worden. En overheid en bouwwereld moeten heldere keuzes maken voor richtlijnen zodat we een juiste inschatting van de waarde van circulair en biobased kunnen maken. 

Wat wordt waarde?
We evolueren naar een nieuw waarde(n)systeem. Een systeem dat minder op winst en constante groei focust maar meer op duurzaamheid voor mens, natuur en maatschappij.  We gaan naar een systeem waarbij eigendom en eeuwigheid plaats maken voor service en permanente tijdelijkheid. 

Wat zijn onze waarden?
We kunnen echter pas evolueren naar een nieuw waardesysteem als we onze waarden waarop we dat systeem willen bouwen, op orde hebben. Wat vinden we nu echt belangrijk? Waarvoor willen wij strijden? Wat willen bewaren en wat willen we bereiken als maatschappij? Als we duurzaamheid, solidariteit en circulariteit echt willen moeten we een aantal serieuze keuzes maken.  

Klik hieronder voor meer info, verhalen en verbeelding.