Rabo Carbon Bank

Rabobank

Een bank waar de valuta niet om geld draait, maar om de opslag van koolstof. Dat is het initiatief van de Rabo Carbon Bank en is een voorbeeld van een nieuw waardesysteem. Zij ontwikkelen projecten in samenwerking met boeren waardoor CO2 opgeslagen kan worden in de natuur, zoals bomen en grond. De bank bemiddelt daarna tussen deze partijen die de CO2 opslaan en bedrijven die hun CO2 uitstoot graag willen verlagen of compenseren. 

Met behulp van wetenschappelijke methoden bepalen ze de impact van praktijk veranderingen en verstrekken zij carbon credits. Ze monitoren de afspraken om te borgen dat de ingeschatte impact wordt gerealiseerd.

Carbon farming

Regeneratieve landbouw is landbouw met een positief effect op de bodemkwaliteit. Er worden natuurlijke processen gebruikt, waardoor dit positief bijdraagt aan de vruchtbaarheid van de grond, wat het vermogen om CO2 op te nemen vergroot. Rabobank ziet een verdienmodel in Carbon Credits als een essentiële stap om regeneratieve landbouw naar een grotere schaal te krijgen. De verdiensten voor 1 carbon credit is afhankelijk van verschillende factoren, maar wordt geschat rond de €30 per credit. 

Met de Rabo Carbon Bank wil Rabobank de transitie naar duurzaamheid in de regeneratieve landbouw versnellen. 

Meer informatie